Wstęgę przecina ks. Stanisław Golba proboszcz parafii Błędów
Wstęgę przecina poseł Dariusz Grabowski
Danuta Janusz - Vice Kurator Mozowieckiego Kuratorium Oświaty
Marek Lejk - Vice Marszałek Sejmiku Mazowieckiego poprzedniej kadencji
Mirosław Maliszewski - Przewodniczący Rady Powiatu
Władysław Piątkowski - Starosta Grójecki
Zbigniew Beliniak - Przewodniczący Rady Gminy w Błędowie
Wiesław Olesiński - Dyrektor Gimnazjum w Błędowie
Marek Mikołajewski - Wójt Gminy Błędów
Przemówienie Dyrektora Wiesława Olesińskiego


SZANOWNI PAŃSTWO

"nie czynić krzywdy innym" - ufam, że słowa te będą przyświecać w każdym dniu pracy naszej szkoły, że będą myślą przewodnią w procesie dydaktyczno-wychowawczym, że stanowić będą motto błędowskiego gimnazjum.
W tym wyjątkowym dniu wspomnę o historii naszej szkoły, która jest krótka, bo sięga czterech lat wstecz. Gimnazjum jest dzieckiem reformy systemu oświaty. Powstało w 1999 roku i jest to jedyne gimnazjum w gminie, liczy 322 uczniów, którzy przyszli do nas ze szkół podstawowych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie i Zalesiu.
Piętą Achillesa w naszej szkole był brak własnej bazy dydaktycznej. W pierwszym roku istnienia szkoły władze gminne zapewniały, że gimnazjaliści będą mieli własny budynek wraz z halą sportową. Przyrzeczenie zostało spełnione. Dowodem jest miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy.
Dzięki zaangażowaniu w sprawy oświatowe władz samorządu lokalnego, szczególnie p.Wójta Marka Mikołajewskiego, uczniowie Gimnazjum w Błędowie mają zapewnione świetne warunki do nauki oraz sportowej edukacji. Zajęcia wychowania fizycznego oraz SKS-y odbywać się będą w obiekcie na miarę wieku, w którym żyjemy. W imieniu uczniów i nauczycieli tej szkoły dziękuję naszym władzom za troskę, życzliwość... i oczywiście wsparcie finansowe.
11 lutego 2003 roku - ten dzień zapisany będzie nie tylko w kronice szkolnej, ale będzie to dzień, który przejdzie do historii naszej gminy, całej naszej społeczności lokalnej, naszej wspólnej Małej Ojczyzny. Dlatego cieszymy się, że obok rodziców, uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Błędowie przyjęliście Państwo zaproszenie i swoją obecnością uświetniacie naszą szkolną uroczystość. Dziękujemy i jednocześnie bardzo, bardzo serdecznie wszystkich witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa w progach naszej szkoły. Dzisiejsza uroczystość to oficjalne otwarcie Gimnazjum w Błędowie. Powstała placówka na miarę XXI wieku. Jest i będzie wspaniałą wizytówką naszej gminy. Stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom poszerzać umiejętności, rozwijać zainteresowania, z wiarą patrzeć w przyszłość.
Tworzenie szkoły od podstaw to zadanie trudne. Łatwiej wchodzi się do szkoły z tradycjami, szkoły, której dobrą opinię wypracowało już wcześniej wiele pokoleń młodych ludzi. Nasza szkoła dopiero tworzy swoją historię i tradycje.
Kierowanie taką placówką to prawdziwy zaszczyt, ale i odpowiedzialność. W dobie gwałtownych zmian jakie dokonują się w naszym kraju, w tym czekająca nas integracja z UE wyznacza szkolnictwu nowe ważne zadania. Uczniowie, którzy dzisiaj są współgospodarzami tej placówki muszą być dobrze wykształceni, pozbawieni kompleksów i przygotowani do pracy w zjednoczonej Europie. W wiejskim gimnazjum słowa te nabierają szczególnego znaczenia, gdyż powszechnie wiadomo, iż wielu ludzi będzie musiało znaleźć zajęcie poza rolnictwem. A dobre wykształcenie daje przecież poczucie bezpieczeństwa i gwarancję znalezienia atrakcyjnej pracy.
Powstała nowa szkoła. W takiej chwili zastanawiamy się, jaka ma być ta szkoła? Jakie wartości przekazywane uczniom uznamy za najważniejsze? Czego oczekują od nas uczniowie i ich rodzice? Jak sprawić, aby wyniki osiągane przez uczniów były coraz lepsze? To tylko kilka pytań, na które nauczyciele tej szkoły muszą znaleźć odpowiedź.

SZANOWNI PAŃSTWO

Wielu gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość aktywnie wspierało dążenia władz gminy do szybkiego ukończenia budowy naszego gimnazjum. Dlatego w imieniu uczniów i nauczycieli składam serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom oraz osobom bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.
Pozwólcie Państwo, iż skieruję też kilka słów do naszych uczniów.

DRODZY UCZNIOWIE

Piękny budynek to tylko część szkoły. Zasadniczą jej treść i wartość stanowicie Wy. To dla Was ma to być miejsce szczególne, miejsce, do którego chętnie co dzień będziecie przychodzić, miejsce, gdzie będą królowały: mądrość, życzliwość, tolerancja. To Waszymi marzeniami i sukcesami wypełnią się mury tej placówki. To Wasze osiągnięcia będą stanowić jej dorobek.
Życzę Wam, aby czas spędzony tu nie został zmarnowany, abyście po ukończeniu gimnazjum powracali do niego w dobrych wspomnieniach.
Pragnę podziękować też wszystkim Rodzicom, którzy powierzając nam swoje dzieci, obdarzyli nas ogromnym zaufaniem. Będziemy starać się, aby go nie zawieść.

SZANOWNI PAŃSTWO

Mam nadzieję, że trud podjęty przez nauczycieli i uczniów tutejszego gimnazjum pozwoli przyszłym pokoleniom na krótkie stwierdzenie:

GIMNAZJUM W BŁĘDOWIE TO DOBRA SZKOŁA!

Wprowadzenie flagi państwowej
Goście
Goście
Powitanie gości przez młodzież
Ślubowanie składane przez młodzież
Ślubowanie składane przez młodzież
Występy młodzieży
Walczyk
Młodzież przyniosła dary
Pononez w wykonaniu uczniów
Wyprowadzenie flagi państwowej
Poczęstunek
Poczęstunek
Laboratorium językowe
Pracownia internetowa
Powrót
Aktualizacja: wtorek, 11 luty 2003