Prepositions of time
Data: 01-04-2010 o godz. 21:01:29
Temat: Nauka      W tym artykule przedstawię wam przyimki określające czas (prepositions of time) w języku angielskim.


* Przyimek at stosowany jest do podania godzin i niektórych pór dnia :
She usually gets up at seven am.
I finished work at half past five yesterday.
Bats don't sleep at night - they look for food.

oraz w wyrażeniach:

- at present
At present, there're more and more educated people.
- at the moment
I'm preparing breakfast at the moment.
- at Christmas/Easter
She's visiting her relatives at Christmas.
- at the weekend = at weekends
Sue always goes out at weekends.

* Przyimek in stosowany jest do określenia:
- niektórych pór dnia - in the morning/afternoon/evening
I woke up at five in the morning. Can you believe it?
- pór roku
In winter we always go skiing to the Alps.
- miesięcy
Are you on holidays in August?
- lat
 David Beckham was born in 1975.
- epok
Did you know that Dickens wrote his novels in the Victorian Age?
- w wyrażeniach dotyczących przyszłości - "za pewien okres"
Dinner will be ready in an hour. I'll be back in a minute.

* Przyimek on stosowany jest do określenia :
- dni
Maggie is coming on Monday.

   Warto zapamiętać, że przed zwrotami, których jednym z członów jest słowo day, bardzo często stosujemy przyimek on :
Are you going out on Saturday evening?
I didn't go anywhere on New Year's Day - I didn't feel well after the party.
Jo was lucky - she received a lot of presents on her birthday.

- dat
John graduated on 2 June 2002.

   Znacie już najważniejsze zasady stosowania przyimków czasu, jednak musicie jeszcze wiedzieć o tym, że są sytuacje, w których nie jeden, a dwa przyimki są prawidłowe. Następuje wtedy jednak zmiana znaczenia.
   Spójrzcie na dane przykłady:
* on time - punktualnie (dokładnie na czas)
The train arrived on time. (nie był ani wcześniej, ani później niż w rozkładzie)
* in time - na czas (z bezpiecznym zapasem czasu)
Fortunately we came in time and the bus didn't leave yet.
* at the beginning/end - na początku (końcu danego wydarzenia, danej sytuacji)
At the end of the lecture the students were tired and bored.
* in the beginning/end - na początku/końcu (odnosząc się do relacji czasowych)
In the beginning I found English difficult but now it seems quite easy.

   Ponadto musicie zapamiętać, że z następującymi słowami nie stosujemy żadnych przyimków:
today                  Will you do it today?
tomorrow             I'll call you tomorrow.
yesterday            Sally met a nice guy yesterday.
tonight                I'm going out with Mike tonight.
this                     They're getting married this Saturday.
last                     We bought this house last year.
next                    Jim and Kim are flying to Mexico next week.
every                   She plays tennis every Wednesday.
all                       I'll be lying on the beach all day long.

* inne przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących czasu:

after - po
We'll go shopping after breakfast.
before - przed
Before I go to bed I have a cup of hot milk.
by - do czasu
We'll have written this essay by Friday.
during  - podczas
Judy picked up Italian during her stay in Rome.
from...to... - od...do...
I work from Monday to Friday.
till/until - aż do
Yesterday I didn't go to bed till midnight.
for - od
She's had this car for 4 years.
since - od
I've been waiting for you since 2 pm.

   Myślę, że po przeczytaniu tego artykułu, każdemu z was coś w pamięci o poszczególnych przyimkach zostanie.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=993