Egzamin na kartę motorowerową
Data: 19-06-2005 o godz. 12:44:19
Temat: Nauka


W czwartek 16 czerwca, grupa uczniowie klas pierwszych przystąpili do części praktycznej egzaminu na kartę motorowerową. Do egzaminu mogli przystąpić tylko ci uczniowie, którzy wcześniej zaliczyli test teoretyczny.

Swoje umiejętności jazdy motorowerem sprawdziła grupa 17 uczniów, w tym znalazły się 3 dziewczynki ...


Nad przebiegiem egzaminu czuwała komisja w skład której wchodzili: dyrektor Wiesław Olesiński, Krzysztof Kaźmierczak oraz przedstawiciele policji, sierżanci: Dariusz Kołacz i Tomasz Jarosz.

Test polegał na poprawnym przejechaniu toru przeszkód ustawionego na szkolnym boisku. Sprawdzana była umiejętność jazdy motorowerem oraz stosowanie się do zasad ruchu drogowego.

Wszyscy przystępujący do egzaminu wykazali się należytą umiejętnością jazdy oraz znajomością przepisów ruchu drogowego i uzyskali uprawnienia do kierowania motorowerem.

Gratulujemy


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=99