Fale elektromagnetyczne
Data: 27-02-2010 o godz. 13:45:59
Temat: Nauka


Co to są fale elektromagnetyczne? Z jaką prędkością się rozchodzą? Jaki wyróżniamy podział fal elektromagnetycznych?
Na te wszystkie nurtujące0 Was pytania, znajdziecie odpowiedzi w dalszej części artykułu.


Zjawisko indukcji elektromagnetycznej jest dowodem na to, że zmienne pole magnetyczne jest przyczyną powstawania zmiennego w czasie pola elektrycznego, oraz że zmienne pole elektryczne wywołuje w swoim otoczeniu zmienne w czasie pole magnetyczne.
Oba pola wzajemnie przenikają się leżąc w płaszczyznach prostopadłych. Pole elektryczne i pole magnetyczne tworzą jedno pole, które nazywamy elektromagnetycznym. Pole elektromagnetyczne rozchodzi się w przestrzeni jako fala elektromagnetyczna.
Fala elektromagnetyczna rozchodzi się ze stałą prędkością. w próżni jest to prędkość równa prędkości światła c. Prędkość fali elektromagnetycznej nie zależy od jej częstotliwości f.

c - prędkość światła
f - częstotliwość fali

Fale elektromagnetyczne stanowią szeroki zakres częstotliwości. Widmo fal elektromagnetycznych uwzględnia ich podział na różne rodzaje. podziału dokonujemy ze względu na częstotliwość fali lub wymiennie ze względu na ich długości. Obie wielkości są ściśle ze sobą związane wg wzoru na szybkość ich rozchodzenia się.

c = λ* f

c - szybkość ( prędkość ) światła

λ - długość fali

f - częstotliwość fali

Im dłuższa fala, tym mniejszą ma częstotliwość i odwrotnie: im krótsza fala, tym większa jej częstotliwość.

Podział fal elektromagnetycznych od najdłuższych do najkrótszych:

1. fale radiowe długie o długości kilku kilometrów

2. fale radiowe średnie o długości kilkuset metrów

3. fale radiowe krótkie o długości kilkudziesięciu metrów

4. fale ultrakrótkie o długości kilku decymetrów, metrów

5. mikrofale o długości w granicach od milimetra do metra

6. fale promieniowania cieplnego podczerwień o długości od około 0,8 mikrometra do milimetra

7. promieniowanie widzialne o długości od około 0,4 mikrometra do 0,8 mikrometra

8. promieniowanie ultrafioletowe o długości od 10 nanometrów do 0,4 mikrometra

9. promieniowanie rentgenowskie o długości od około 0,01 nanometra do kilku nanometrów

10. promieniowanie gamma o długości poniżej 0,01 nanometra

ZAPAMIĘTAJCIE

Wszystkie fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni ze stałą prędkością (prędkością światła c), a różnią się między sobą częstotliwościami i długościami. Te różnice decydują o właściwościach fal.


   

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=976