Słynny fizyk i chemik
Data: 05-02-2010 o godz. 10:13:20
Temat: Nauka


Na lekcji fizyki lub chemi poznacie twórcę metody skraplania gazów. W tym artykule przedstawię wam postać Michaela Faradaya oraz wymienię jego ważniejsze osiągnięcia.


Faraday urodził się 22 września 1791r., zmarł zaś 25 sierpnia 1867r.Był on znany jako profesor Instytutu Królewskiego i Uniwersytetu w Oksfordzie, członek Royal Society. Zabłysnął również jako twórca prostej metody skraplania gazów.

Osiągnięcia :

* odkrycie zjawiska indukcji elektromagnetycznej (1831r.)
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej - polega na pojawieniu się (indukcji) w obwodzie siły elektromotorycznej SEM, podczas przemieszczania są względem siebie obwodu i źródła pola magnetycznego.
*sformułowanie praw elektrolizy
1) masa substancji wydzielonej na elektrodzie lub przechodzącej do roztworu podczas elektrolizy jest wprost proporcjonalna do wielkości ładunku elektr., który przepłynął przez elektrolit.
2)masy różnych substancji ulegających przemianom chem. na elektrodach wskutek przepływu takiego samego ładunku elektr. są proporcjonalne do równoważników chem. tych substancji.
* stworzenie podstaw elektrochemii
Elektrochemia - dział chemii fiz. obejmujący badania współzależności zjawisk elektr. i reakcji chemicznych.
* odkrycie zjawiska samoindukcji
* zbudowanie pierwszego modelu silnika elektrycznego
* wprowadzenie pojęcia linii sił pola
* odkrycie zjawiska Faradaya (1848r.)
Zjawisko Faradaya - skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przechodzącego przez dielektryk umieszczony w polu magnet. równol. do kierunku wiązki światła.
* odkrycie benzenu
* przeprowadzenie pionierskich prac nad stalami stopowymi i szkłem optycznym.

Ciekawostka: Warto też oprócz tych osiągnięć wspomnieć, że jednostka pojemności elektrycznej zwana faradem pochodzi od jego nazwiska.

Myślę, że po przeczytaniu tego artykułu każdy z was będzie pamiętał o tym słynnym fizyku i chemiku, któremu dużo zawdzięczamy.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=957