Zaimek (Pronoun)
Data: 18-12-2009 o godz. 20:32:29
Temat: Nauka


W języku angielskim występuje osiem zaimków osobowych, które dzielimy na dwa typy. W tym artykule przedstawię informacje o zaimkach osobowych.


Typy zaimków osobowych:

* zaimki osobowe w formie podmiotu (zaimki odpowiadające na pytania mianownika -  kto? co?)

                l. pojedyncza                         l. mnoga
          
             I        ja                                We       my
             You    ty                                You      wy
            
             He     on                              
             She   ona                             They      oni, one
             it       ono


Zauważcie, że w drugiej osobie liczby pojedynczej i mnogiej używamy tego samego zaimka osobowego you. W zorientowaniu się, o jaką liczbę chodzi, pomoże wam tylko i wyłącznie kontekst zdania: You like Susan. (Lubisz Susan. / Lubicie Susan.)
W języku polskim korzystamy z zaimków on, ona, ono w odniesieniu do rzeczy, roślin i zwierząt :
Tu leżał mój długopis. Gdzie on jest?
W sklepie widziałam śliczną sukienkę, ale nie kupiłam jej, bo była za droga.
Masz piękną palmę. Jak często podlewasz ?
Mój pies był chory i musiałam z nim pójść do weterynarza.


W języku angielskim możemy zastosować zaimek it :
There was my ball - point pen. Where is it ?
I saw a beatiful dress in the shop but I didn't buy it because it was too expensive.
You've got a beatiful palm tree. How often do you water it ?

Wyjątek stanowią zwierzęta domowe. W stosunku do nich możemy zastosować zaimki osobowe he, she :

My dog was ill and I had to take it / him to the vet.

   Zaimek it służy do opisu :

- pogody                It's sunny today.
- określenia czasu   It's a quarter to five.
- odległości             It's not far from here.

Zaimki you i they używane są w konstrukcjach bezosobowych. Zaimek osobowy w roli podmiotu jest bardzo często opuszczany w języku polskim, gdyż po formie czasownika możemy rozpoznać kto lub co jest podmiotem zdania (czasownik przyjmuje końcówki osobowe.) Inaczej jest w języku angielskim. Oprócz paru wyjątków czasownik jest nieodmienny, stąd, jeżeli nie ma przed nim zaimka osobowego, jest on w formie bezokolicznika. Pamiętajcie, że w języku angielskim nie możecie opuścić zaimka osobowego!


  I hate getting up early. (Nienawidzę wcześnie wstawać.)
  You look tired. (Wyglądasz na zmęczonego.)
  He doesn't know Kate. ( Nie zna Kasi.)
  She went to France yesterday. (Wcześniej pojechała do Francji.)
  Look at that dog! It is cute. (Spójrz na tego psa. Jest słodki.)
  We would stay longer if we had time. (Zostałybyśmy dłużej, gdybyśmy miały czas.)
  They will visit John soon. (Wkrótce odwiedzą Janka.)

* zaimki osobowe w formie dopełnienia - zaimki odpowiadające na pytania :
   
dopełniacza - kogo? czego?
celownika - komu? czemu?
biernika - kogo? co?
narzędnika - z kim ? z czym?
miejscownika - o kim? o czym?

   
            l. pojedyncza                      l. mnoga
         
          me                                      us
          you                                      you
         
          him
          her                                       them
          it
     
Why don't you like me ? (Dlaczego mnie nie lubisz ?) - dopełniacz
I'll lend you some money. (Położę ci trochę pieniędzy.) - celownik
We'll stay with him for a while. (Zostaniemy z nim na chwilę.) - narzędnik
John is thinking about her. (Jednak myśli o niej.) - miejscownik
When will you visit us ? (Kiedy nas odwiedzisz ?) - biernik
Why are you afraid of them ? (Dlaczego się ich boisz?) - dopełniacz

  Życzę "owocnych" zmagań z zaimkami.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=944