Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (Countable and uncountable nouns)
Data: 27-11-2009 o godz. 21:52:26
Temat: Nauka


Jak wiecie tak jak w języku polskim, jak i również w języku angielskim występują rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. W dalszej części artykułu krótko je scharakteryzuje (w języku angielskim).Rzeczowniki policzalne występują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.
       
           
liczba pojedyncza                       liczba mnoga
          
             an eye                                      eyes                                      
             a flower                                    flowers
             a lemon                                    lemons
             a mistake                                 mistakes
 
Zaś rzeczowniki niepoliczalne występują tylko w liczbie pojedyńczej, lecz nigdy nie przyjmują przedimka nieokreślonego a / an.
  
   Do rzeczowników niepoliczalnych zaliczamy :


* ogólne nazwy substancji :
beer, bread, butter, cheese, cloth, coffee, cream, gin, glass, gold, ice, jam, oil, paper, sand, soap, tea, water, wine, wood

* rzeczowniki abstrakcyjne :

advice, beauty, death, fear, help, hope, information, knowledge, mercy, pity, relief, work

* pozostałe rzeczowniki niepoliczalne to :

baggage, camping, damage, furniture, hair, luggage, money, news, parking, rubbish, shopping, weather

   Zwróćcie uwagę, że takie rzeczowniki jak :

advice, baggage, bread, furniture, hair, information, money są rzeczownikami policzalnymi w języku polskim, zaś niepoliczalnymi w języku angielskim.
   Rzeczowniki niepoliczalne poprzedzają najczęściej: some, any, no, a little, little, a bit of, a piece of, a slice of.
  
   Na przykład: some milk, any coffe, a little cheese, a bit of news, a piece of information, a slice of bread.
 
Myślę, że po przeczytaniu tego artykułu, każdy z was będzie potrafił odróżnić rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych w języku angielskim.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=937