Czasowniki wyrażające czynności i stany ( Action and state verbs )
Data: 14-11-2009 o godz. 16:06:19
Temat: Nauka


Wszystkie czasowniki w języku angielskim możemy podzielić na dwie grupy : czasowniki dynamiczne i statyczne. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, przeczytajcie dalszą część artykułu...


Czasowniki dynamiczne- wyrażają ruch, czynność, np.: dance, drive, get, give, go, move, travel, walk :

She dances beautifully.
We're driving to Prague.
Max got a nice present for his birthday.
Where will you go on your holidays ?
I was walking in the park when I met a friend of mine.

- Występują one we wszystkich typach czasów.

Czasowniki statyczne - wyrażają stany, uczucia, czynności zmysłów; do tej grupy zaliczamy następujące czasowniki :

appear - pojawiać się
be - być
believe - wierzyć
belong - należeć
care - troszczyć się
consist of - składać się z
consider - rozważać
depend on - zależeć od
desire - pożądać
feel - czuć
detest - nie lubić
forget - zapominać
forgive - wybaczać
hate - nienawidzić
have - mieć, posiadać
hear - słyszeć
hope - mieć nadzieję
imagine - wyobrażać sobie
know - wiedzieć
like - lubić
love - kochać
mean - znaczyć
mention - wspominać
mind - mieć coś przeciwko
possess - posiadać
recognise - rozpoznawać
remember - pamiętać
result in - doprowadzić do
see - widzieć
seem - wydawać się
smell - pachnieć
taste - smakować
think - myśleć, sądzić
understand - rozumieć
want - chcieć
wish - chcieć

Czasowniki statyczne nie występują w czasach ciągłych, oprócz paru wyjątków. Zwróćcie uwagę, że czasowniki te, występując w formie ciągłej, nabierają nowego znaczenia:

* be w formie ciągłej występuje w stronie biernej :
The car is being repaired now.
* feeling - dotykać :
I'm feeling the coat to check if it's made of wool. ( Dotykam płaszcza, żeby sprawdzić czy jest wykonany z wełny. )
* having a batch / shower - brać kąpiel / prysznic
having + posiłek - jeść
He has been having a bath for over an hour ! ( Bierze kąpiel od ponad godziny! )
* seeing - spotykać się :
Are you seeing Tom tonight ? ( Spotkasz się dzisiaj z Tomkiem? )
* smelling - wąchać :
Why is she smelling the meat ? Is something wrong with it ? ( Dlaczego wącha to mięso ? Coś z nim nie tak? )
* tasting - próbować :
She was tasting the sauce to check if was spicy enough. ( Próbowała sosu, żeby sprawdzić czy jest wystarczająco pikantny.)

Myślę, że po przeczytaniu tego artykułu, będziecie potrafili podzielić czasowniki w języku angielskim na dwie grupy.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=932