Gimnazjalni stypendyści
Data: 06-10-2009 o godz. 22:46:12
Temat: Nauka


Wśród uczniów naszej szkoły jest troje stypendystów Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Jest to program realizowany przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem ogólnym projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, natomiast szczegółowym - realizacja wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i techniczno – zawodowych.

A jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać owe stypendium, dowiecie się w dalszej części artykułu....
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uczęszczają do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego, a dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty wykazanej w Regulaminie programu (tj. 1008zł).

Ubiegający się o stypendium musieli spełniać także przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  1. średnia ocen na koniec roku szkolnego powyżej 5,10

  2. średnia ocen z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych lub techniczno – zawodowych powyżej 5,33

  3. w roku szkolnym 2008/2009 byli laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych lub olimpiad

  4. na sprawdzianie w klasie VI szkoły podstawowej otrzymali co najmniej 38 punktów

  5. z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego otrzymali co najmniej 46 punktów


W czerwcu ubiegłego roku szkolnego 6 uczniów naszej szkoły (w tym 4 absolwentów) oraz uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Błędowie, złożyło wnioski o powyższe stypendium. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie, a ubiegającym się przyznano stypendium.


W roku szkolnym 2009/2010 stypendystami Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, są: Ewelina Bobrowska kl. IIIB, Agata Kawęczyńska kl. IIIB, Remigiusz Krawczyk kl IB oraz absolwenci: Rajmund Boborowski, Paweł Misierewicz, Sebastian Staszewski i Daniel Surowiecki.

Środki otrzymane w ramach stypendium uczniowie muszą przeznaczyć na wydatki związane z rozwojem uzdolnień i zainteresowań rekomendowanych przedmiotów (matematyczno - przyrodniczych). Każdy ze stypendystów powinien w ciągu roku szkolnego wykazać się aktywnością i pracą związaną z poszerzaniem swej wiedzy oraz wiadomości w wybranej dziedzinie. Nad każdym z uczniów czuwa wybrany nauczyciel – opiekun.

Gratulujemy stypendystom....... a Was zachęcamy do rozszerzania swych zainteresowań oraz rozwijania zdolności, bo przecież każdy, dzięki zaangażowaniu oraz pilnej, systematycznej nauce, może zostać stypendystą!!!!
Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=913