Leukocyty - co to takiego?
Data: 06-06-2009 o godz. 18:10:07
Temat: Nauka


Z tego artykułu dowiecie się co to są leukocyty i jak je dzielimy.

Leukocyty - krwinki białe, jądrzaste komórki krwi i limfy, w większości zdolne do ruchu pełzakowatego i fagocytozy; pełnią funkcje obronne (układ odpornościowy).

Leukocyty dzielimy na:
a) Granulocyty - zawierają ziarnistości w cytoplazmie,
b) Agranulocyty - pozbawione ziarnistości w cytoplazmie.
 
Wśród granulocytów wyróżniamy:
a) Neutrofile (obojętnochłonne),
b) Eozynofile (kwasochłonne),
c) Bazofile (zasadochłonne).

Neutrofile:
- stanowią 60% ogólnej liczby wszystkich leukocytów,
- fagocytują różne czynniki chorobotwórcze, powodują powstawanie ropy (mętnego płynu, którego składnikiem są leukocyty, szczątki obumarłej tkanki i czynniki chorobotwórcze, np. bakterie),
- ruchami pełzakowatymi przenikają (tylko w jednym kierunku) przez ściany naczyń krwionośnych,
- wydzielają enzymy, wytwarzając m.in. nadtlenek wodoru oraz wolne rodniki HO.
 
Eozynofile:
- stanowią 2 - 4% ogólnej liczby wszystkich leukocytów,
- przemieszczają się dzięki ruchom pełzakowym,
- wykazują właściwości fagocytozy i sterują reakcjami alergicznymi,
- w schorzeniach, takich jak astma, tasiemczyca, alergie, ich liczba we krwi znacznie wzrasta, a w przypadku np. duru brzusznego, odry ich liczba maleje.
 
Bazofile:
- stanowią ok. 0,5% ogólnej liczby wszystkich leukocytów,
- wykazują jedynie znikome właściwości poruszania się ruchem pełzakowym,
- uczestniczą w reakcjach alergicznych,
- zawierają histaminę i przeciwkrzepliwą substancję - heparynę.

Wśród agranulocytów wyróżniamy:
a) Limfocyty,
b) Limfocyty B,
c) Limfocyty T,
d) Monocyty.
 
Limfocyty:
- stanowią 25 - 35% ogólnej liczby wszystkich leukocytów,
- wykazują małą ruchliwość i słabą zdolność fagocytozy.

Limfocyty B:
- dojrzewają w szpiku kostnym, węzłach chłonnych, skąd przechodzą do grudek chłonnych i śledziony,
- są prekursorami plazmocytów wytwarzających przeciwciała (humoralna odpowiedź immunologiczna),
- namnożone komórki różnicują się m.in. na limfocyty B plazmatyczne (produkują przeciwciała) i B pamięci.
 
Limfocyty T:
- dojrzewają w grasicy, skąd przechodzą do węzłów chłonnych i śledziony,
- wywołują odpowiedź immunologiczna typu komórkowego,
- na ich powierzchni znajdują się białka - receptory immunologiczne - przeciwciała wiążące antygeny,
- po namnożeniu różnicują się na limfocyty T cytotoksyczne i limfocyty T pamięci.
 
Monocyty:
- stanowią 4 - 6% liczby wszystkich leukocytów,
- mają zdolność ruchu i fagocytozy,
- są największe spośród wszystkich leukocytów,
- uczestniczą wspólnie z limfocytami T w reakcjach immunologicznych,
- wytwarzają czynnik hamujący wzrost komórek nowotworowych oraz czynnik hamujący namnażanie się wirusów - interferon,
- ich zadaniem jest przedstawienie limfocytom T obcych antygenów,
- po ok. 2 dniach przebywania w krwi wędrują do tkanek, stając się się histocytami, czyli makrofagami tkankowymi.

Myślę, że po dokładnym przeczytaniu tego artykułu, każdy z was będzie znał  pojęcie leukocytów i ich podział.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=899