Geologia
Data: 06-06-2009 o godz. 14:42:26
Temat: Nauka


W tym artykule przybliżę Wam pojęcie geologii oraz nowe metody w niej stosowane.

Przyszłość Ziemi jest fascynująca i nie w pełni jeszcze poznana, do dziś kryje wiele tajemnic. Jej badaniem, jak też budową skał i poznawaniem wnętrza naszej planety, zajmuje się nauka zwana geologią. Posługuje się ona wieloma metodami badawczymi. Najbardziej typowe to: analiza budowy skał, ich wzajemnego ułożenia, określanie wieku na podstawie skamieniałych szczątków zwierzęcych, rzadziej roślinnych. Na podstawie tych szczątków, przeważnie zaś tylko ich odcisków, zwanych skamieniałościami, można odtworzyć wygląd dawnych organizmów i warunki środowiska, w jakim żyły. W sprzyjających okolicznościach nawet ślady pełzania robaków mogą zachować się przez miliony lat. Muszle małży morskich, znajdywane dziś daleko od morza, na przykład w Pieninach czy koło Częstochowy, świadczą o tym, że tereny te były niegdyś zalane. Jak dawno? Przy określaniu wieku skał bardzo duże znaczenie mają skamieniałości przewodnie. Są nimi te gatunki zwierząt (rzadziej roślin), których szczątki dobrze się zachowują, łatwo można je zidentyfikować, ponadto dane zwierzę czy roślina występowało powszechnie i na dużych obszarach, ale tylko przez krótki okres. Dzięki temu skamieniałości te mogą być wykorzystane do określenia wieku skał.   
 
Do nowych metod stosowanych w geologii należy między innymi:
a) badanie wieku skał poprzez określenie ilości i wzajemnych proporcji pierwiastków promieniotwórczych w nich zawartych,
b) analiza budowy skał pod mikroskopem elektronowym,
c) badanie zmian magnetyzmu ziemskiego,
d) poznawanie wnętrza Ziemi poprzez badanie rozchodzenia się fal wywołanych np. przez trzęsienia ziemi, odpalanie umieszczonych na znacznej głębokości ładunków wybuchowych lub nawet wybuchy jądrowe. Pozwala to na sporządzenie czegoś w rodzaju radarowego zdjęcia Ziemi. W poznawaniu budowy i dziejów Ziemi pomagają zarówno głębokie wiercenia (w tym także podmorskie), jak i obserwacje dokonywane z Kosmosu.

Myślę, że po dokładnym przeczytaniu tego artykułu, każdy z was będzie znał pojęcie geologii i potrafił wymienić jej metody.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=898