Charakterystyka
Data: 30-05-2009 o godz. 14:18:56
Temat: Nauka


W tym artykule podam ważne wskazówki, które na pewno pomogą wam napisać charakterystykę.

Charakterystyka to wypowiedź, w której musicie przedstawić wygląd postaci, jej sposób zachowania, intelekt, wady i zalety, prezentowane przekonania i idee.

 
Ze względu na waszą wiedzę o postaci wyróżniamy:
* charakterystykę pełną (dysponujemy bogatym materiałem na temat danej osoby),
* charakterystykę częściową (z przyczyn od was niezależnych posiadamy jedynie fragmentaryczne wiadomości o postaci).
  
Ze względu na przemiany postaci wyróżniamy:
* charakterystykę statyczną, jeżeli opisywana postać nie zmienia się wewnętrznie,
* charakterystykę dynamiczną, jeżeli postać ulega przeobrażeniom.

Najczęściej charakteryzujemy jedną postać (charakterystyka indywidualna), rzadziej porównujemy dwie osoby (charakterystyka porównawcza) lub zajmujemy się jakąś grupą społeczną (charakterystyka środowiska). Niekiedy także zajmujemy się własną osobą (autocharakterystyka).

Przed napisaniem charakterystyki koniecznie sporządźcie plan, a jeżeli przedmiotem waszych zainteresowań jest postać literacka, to przygotujcie niezbędne cytaty.

Uwzględnijcie:
- przedstawienie postaci,
- wygląd zewnętrzny,
- sposób zachowania,
- zdolności, zainteresowania, intelekt,
- wady i zalety,
- postawę wobec życia, prezentowane poglądy i idee,
- subiektywną, indywidualną ocenę postaci.

Pamiętajcie o tym, że nie musicie sztywno trzymać się tych propozycji, ważne, aby wasza wypowiedź była przejrzysta i logicznie uporządkowana.
W przypadku charakterystyki porównawczej nie piszcie dwu oddzielnych charakterystyk, ale od razu porównujcie, oceniajcie.

Myślę, że po dokładnym przeczytaniu mojego artykułu, każdy z was będzie potrafił napisać charakterystykę.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=885