Rozbiory Polski.
Data: 27-05-2009 o godz. 17:03:10
Temat: Nauka


Czym były rozbiory, ile ich było i kto brał w nich udział – oto krótka powtórka z historii.Rozbiór to samowolne zagarnięcie przez obce państwo terenów należących do innego państwa. Takie wydarzenie miało miejsce na ziemiach Polski. Aż trzy razy obce państwa zabierały Polsce jej tereny wraz z mieszkańcami. Zaborcami byli: Rosja, Prusy i Austria.

Do I rozbioru Polski doszło 5 VIII 1772 roku, kiedy to władcy sąsiednich krajów postanowili podzielić między siebie część  ziem Rzeczpospolitej. Jako przyczyny rozbioru podano całkowity rozkład państwa i anarchię. Nasz kraj stracił prawie 30% terytorium i 35% ludności. Prusy zagarnęły Pomorze, Warmię, część Kujaw i Wielkopolskę. Austria zabrała część województwa krakowskiego i sandomierskiego oraz województwo ruskie. Natomiast Rosja zajęła polskie Inflanty i ziemie białoruskie. Po I rozbiorze w Polsce chciano przeprowadzić wiele zmian. Zaczął działać Sejm Wielki, na którym ustalono wiele nowych reform i na którym uchwalono Konstytucję 3 Maja.

II rozbiór Polski nastąpił 23 I 1793 roku. Po raz drugi utraciliśmy sporo ziem. Władcy Rosji i Prus doszli do porozumienia i pod pretekstem dokonywania akcji antyrewolucyjnej podpisały traktat rozbiorowy. Prusy zajęły Wielkopolskę, część Mazowsza, Gdańsk i Toruń. Natomiast Rosja zagarnęła Polsce ziemie białoruskie, ukraińskie i Podole. Austria w drugim rozbiorze nie prała udziału.

24 X 1795 roku nastąpił kolejny – trzeci rozbiór Polski. Jego bezpośrednią przyczyną była klęska Powstania Kościuszkowskiego. W 1794 roku Polacy postanowili sprzeciwić się zaborcom. Zwołali powstanie zbrojne. Na czele zrywu stanął Tadeusz Kościuszki. Siły zaborców były jednak większe i powstanie zakończyło się klęską. Prusy zajęły pozostałą część Podlasia, Mazowsze z Warszawą i tereny litewskie po Narew. Rosja otrzymała resztę ziem litewsko- ruskich. Natomiast Austria zagarnęła resztę Małopolski z Krakowem, część Podlasia i Mazowsza oraz Lubelszczyzną.

W ten oto sposób Rosja, Austria i Prusy podzieliły między siebie wszystkie polskie ziemie, a Polska zniknęła z mapy Europy.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=879