Najważniejsi władcy Polski – dynastia Jagiellonów.
Data: 26-05-2009 o godz. 17:40:02
Temat: Nauka


Od 1386 roku na tronie polskim zasiedli władcy z dynastii Jagiellonów. O najważniejszych z nich przedstawię krótkie przypomnienie.Królowa Jadwiga –panowała w latach 1384- 1399. Córka Ludwika Węgierskiego z dynastii Andegawenów. Była pierwszą kobietą na tronie polskim. Została koronowana, gdy miała 11 lat. Szlachta zdecydowała, że trzeba znaleźć Jadwidze męża, który nie tylko umiałby opiekować się królową, ale też dobrze rządziłby Polską. Najlepszym kandydatem okazał się Jagiełło. Był on księciem Litwy- kraju sąsiadującego z Polską. W pamięci ludu Jadwiga zapisała się, jako dobra władczyni, pochylająca się nad biedakami. Królową już za życia traktowano z wielką czcią, a wkrótce po śmierci otoczył ją kult religijny, w czym zasługi miał sam Władysław Jagiełło. W 1979 roku papież Jan Paweł II dokonał beatyfikacji królowej Jadwigi, a po 18 latach w dniu 18 VI 1997r. ogłosił ją świętą.

 

Władysław Jagiełło – panował w latach1386- 1434. Zapoczątkował w Polsce dynastię Jagiellonów. Obiecał on, że w zamian za rękę Jadwigi przyłączy Litwę do Polski oraz przyjmie chrzest wraz z całym ludem. Unia w Krewie spowodowała, że Polska i Litwa miały tego samego władcę. Taki sojusz był dla obu stron bardzo korzystny. Dwa kraje były silniejsze niż jeden i mogły lepiej bronić się przed największym wrogiem – Krzyżakami. W latach 1409 -1411 toczył z nimi wojnę, o której wyniku zadecydowało zwycięstwo wojsk polsko-litewskich w bitwie pod Grunwaldem 15 VII 1410 roku. Była to jedna z największych i najbardziej krwawych bitew średniowiecza.

 

Kazimierz Jagiellończyk – panował w latach 1445 – 1492. Objął on władzę po starszym bracie Władysławie Warneńczyku, który zginął w bitwie pod Warną. Podjął wysiłki zmierzające do odzyskania ziem polskich zagarniętych przez Krzyżaków. To za jego panowania Polska bierze udział w wojnie trzynastoletniej z Krzyżakami, która kończy się podpisaniem II pokoju toruńskiego. Na jego mocy nasz kraj odzyskuje Pomorze Gdańskie z Malborkiem i Elblągiem oraz Warmię. Odzyskujemy dostęp do morza.

 

Zygmunt Stary – panował w latach 1507 – 1548. Był najmłodszym z synów Kazimierza Jagiellończyka, ósmym z 13 rodzeństwa. Prowadził wojny z Rosją, doprowadził do rozbicia antypolskiego sojuszu państw habsburskich, zmusił do uległości próbującego oderwać się od Polski wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna, którego pokonał w wojnie 1519- 1521 i wymusił na nim złożenie hołdu lennego ( hołd pruski) w 1525 roku. Ponadto przyłączył Mazowsze do Polski, zawarł pokój z Turcją oraz przebudował zamek na Wawelu.

 

Zygmunt August - panował w latach 1529- 1572. Syn Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Koronowano go na króla Polski, jako dziesięciolatka, jeszcze za życia swego ojca. Był to wyjątek w dziejach naszego narodu. Rządy przejął jednak dopiero po śmierci ojca w 1548 roku. Przeprowadził wiele reform, przyłączył do Polski Inflanty. Doprowadził do unii realnej między Polską a Litwą, podpisaną w Lublinie.  Ponieważ nie miał dzieci był ostatnim władcą Polski z dynastii Jagiellonów.  Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=874