Najważniejsi władcy Polski–dynastia Piastów
Data: 26-05-2009 o godz. 15:52:16
Temat: Nauka


Piastowie to pierwsza historyczna dynastia panująca w Polsce od około 960 do 1370 roku. Dla przypomnienia na lekcje historii przedstawię najważniejszych władców z tej dynastii. Więcej o nich w dalszej części tego artykułu...Mieszko I– panował w latach 963-992. Pierwszy władca Polski z dynastii Piastów. Zjednoczył ziemie plemion zamieszkujących Wielkopolskę, Kujawy, Łęczyckie, Sieradzkie, Mazowsze, Pomorze Gdańskie i część Pomorza Zachodniego. Stolicą państwa uczynił Gniezno. W 965 roku poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. Za jego panowania Polska przyjęła chrzest w 966 roku.

Bolesław Chrobry – panował w latach 992- 1025. Pierwszy król Polski, koronowany w 1025 roku. Najstarszy syn Mieszka I i Dobrawy. W 1000 roku przyjął w Gnieźnie cesarza niemieckiego Ottona III, który przywiózł relikwie św. Wojciecha. Wtedy to uzyskał potwierdzenie niezależności Polski oraz zgodę cesarza na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie.

Bolesław Krzywousty - panował w latach 1102- 1138. Syn Władysława I Hermana i jego drugiej żony, księżniczki czeskiej Judyty. Aby nie dopuścić do podziału państwa, zmusił swojego przyrodniego brata Zbigniewa do opuszczenia kraju. Wygnany książę uzyskał poparcie cesarza Niemiec Henryka V, który pod pretekstem obrony jego praw napadł na Polskę w 1109 roku. Na szczególne uznanie zasłużyła bohaterska postawa obrońców Głogowa oraz bitwa na Psim Polu zakończona zwycięstwem. Bolesław Krzywousty w swoim testamencie podzielił Polskę między swoich 4 synów na drobne księstwa, przez co staliśmy się państwem słabym, narażonym na ataki silniejszych sąsiadów.

Władysław Łokietek  - panował w latach 1267-1333. Koronowany w Krakowie w 1320 r. Odtąd Wawel był miejscem koronacji królów polskich. Gdy powrócił do kraju z wygnania, podjął starania o odzyskanie utraconych ziem. Walki Łokietka o zjednoczenie Polski trwały wiele lat i zakończyły się sukcesem. Zdołał zjednoczyć Małopolskę, Wielkopolskę, ziemię sieradzką, łęczycką i Kujawy. Skończyły się spory dynastyczne. Polska odzyskała nazwę i występowała jako jedno państwo.

Kazimierz Wielki – panował w latach 1333-1370. Za jego rządów kraj rozwinął się gospodarczo. W Polsce panował dobrobyt i pokój. Dzięki królowi powstały nowe wsie i miasta, które król kazał otoczyć murami. O królu Kazimierzu mówi się, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną(do budowy domów w miastach używano cegieł). Za czasów Kazimierza zostało ujednolicone prawo wprowadzono nową monetę- srebrny grosz i narodził się pomysł założenia uniwersytetu- Akademii Krakowskiej. Polska powiększyła swoje terytorium prawie trzykrotnie i stała się ważnym państwem w Europie. Kazimierz Wielki był ostatnim władcą z dynastii Piastów.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=873