Charakterystyka stanu ciekłego
Data: 17-05-2009 o godz. 12:26:23
Temat: Nauka


Jednym z bardziej szeroko pojmowanych zagadnień jest stan ciekły substancji chemicznych.
W tym artykule postaram się wam przybliżyć pojęci cieczy i zachęcić do dalszej edukacji w kierunku chemicznym.


Stan ciekły można uważać za stan pośredni między stałym i gazowym. Ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. W cieczy otrzymanej wskutek stopienia ciała stałego o określonej strukturze krystalicznej zostaje w pewnym stopniu zachowany porządek ułożenia atomów względem siebie.
Cząsteczki cieczy, podobnie jak cząsteczki gazów, znajdują się w stałym, bezładnym ruchu. Bardzo drobne kropelki zawiesiny lub koloidów w cieczy wskutek bombardowania przez cząsteczki cieczy wykazują charakterystyczne ruchy i drgania (ruchy Browna). Ponieważ objętość molowa cieczy jest tylko o ok. 10% większa od objętości molowej ciała stałego przed stopieniem, cząsteczki cieczy są gęsto upakowane obok siebie i podlegają ciągłym zderzeniom. W rezultacie swobodna droga cząsteczek cieczy jest kilkanaście razy krótsza niż w gazach.
Stan, w jakim znajduje się substancja chemiczna w danej temperaturze (stały; ciekły; gazowy), zależy od stosunku energii kinetycznej cząsteczek do energii wiązania między nimi. Duże siły przyciągania istnieją pomiędzy cząsteczkami dipolowymi, a zwłaszcza wtedy, gdy cząsteczki dipolowe mają grupy wodorotlenowe (woda, alkohole) zdolne do tworzenia wiązań wodorowych.
 
Własności cieczy wynikają z zachowania się jej cząsteczek:
-podobnie jak w gazie, mają one pełną swobodę przemieszczania się w objętości zajmowanej przez ciecz.
-występują między nimi oddziaływania międzycząsteczkowe, które się jednak w obrębie objętości cieczy znoszą nawzajem.
-oddziaływania międzycząsteczkowe nie znoszą się na granicy cieczy z inną fazą na skutek czego występuje zjawisko zwane napięciem powierzchniowym.

Myślę, że choć trochę przybliżyłem wam pojęcie cieczy, z którą mamy przecież codziennie do czynienia.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=865