Wybieramy szkołę!
Data: 08-05-2009 o godz. 20:15:23
Temat: Nauka


Do ostatecznego wyboru szkoły, uczniowie klas trzecich mają już coraz mniej czasu. Jest to bardzo ważna decyzja. Z pewnością muszą się do niej przygotować! Trzecioklasiści, podpowiem Wam, czego możecie spodziewać się po różnych rodzajach szkół ponadgimnazjalnych.1. Liceum ogólnokształcące


Ile lat nauki?

- 3 lata nauki
 • Profile klas:
Każdy ogólniak tworzy specjalistyczne klasy, w których realizuje się rozszerzony program nauczania z minimum dwóch przedmiotów (do wyboru: język polski, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia, geografia, wiedza o kulturze, technologia informacyjna). Nie sugerujcie się jedynie nazwą klasy - zawsze sprawdźcie, z których przedmiotów będzie rozszerzony program.

 • Finał nauki:
Nauka w ogólniaku powinna (choć nie musi) zakończyć się maturą.

 • Co po szkole?
Macie bardzo dużą szansę na studia. O dalszej nauce powinien myśleć każdy licealista, gdyż z ogólnym wykształceniem będzie mu bardzo trudno na rynku pracy.

 • Za i przeciw:
Wciąż panuje przekonanie (i rzeczywiście zazwyczaj tak jest), że ogólniaki mają najwyższy poziom nauczania, w związku z czym absolwent ogólniaka nie powinien mieć większych problemów z dostaniem się na studia. Ale uwaga - zainteresowanie ogólniakami spada. Coraz więcej gimnazjalistów stawia na konkretne zawody lub klasy o konkretnych profilach.
Jeszcze jednym bardzo ważnym argumentem przemawiającym za liceum ogólnokształcącym jest fakt, że bardzo często kończąc gimnazjum nie macie jeszcze konkretnych sprecyzowanych zainteresowań, nie jesteście pewni, co chcielibyście robić w życiu. Ogólniak daje wykształcenie ogólne i pozwala odłożyć decyzję o kierunku kształcenia.

      
2. Liceum profilowane

Ile lat nauki?

- 3 lata nauki
 • Profile klas:
Licea profilowane kształcą w piętnastu profilach: kształtowanie środowiska, profil ekonomiczno-administracyjny, profil rolniczo - spożywczy, profil usługowo - gospodarczy, kreowanie ubiorów, chemiczne badania środowiska, profil socjalny, leśnictwo i technologia drewna, profil transportowo - spedycyjny, profil elektroniczny, profil elektrotechniczny, profil mechatroniczny, mechaniczne techniki wytwarzania, zarządzanie informacją, rzemiosło artystyczne i użytkowe w metalu.

 • Finał nauki:
Podobnie jak w przypadku liceum ogólnokształcącego - nauka powinna zakończyć się maturą. Nie ma co marzyć, że bez dalszej edukacji będzie się wykwalifikowanym pracownikiem.
 • Co po szkole?
Studia, studium zawodowe, szkoła policealna lub pomaturalna. Najlepsi na pewno mają szansę studiować - studia nie są zarezerwowane wyłącznie dla absolwentów ogólniaków.

 • Za i przeciw:
Założenia były świetne - licea profilowane miały dobrze przygotowywać i do studiów i do zawodu. Niestety bardzo rozminęły się one z rzeczywistością. Różnica między liceami ogólnokształcącymi, a profilowanymi to kilkanaście godzin, które dyrektorzy szkół przeznaczają na rozszerzenie programu podstawowego. W LO są one wykorzystane na matematykę, języki obce, historię, chemię czy fizykę, w liceach profilowanych - na przedmioty zawodowe. Licea profilowane mają specjalności jak dawne technika, ale nauka przez kilka godzin w tygodniu przedmiotów zawodowych, niestety nie oznacza, że zdobywa się zawód.

3. Technikum

Ile lat nauki?

- 4 lata nauki
 • Profile klas:
W technikach nie ma profili klas, ponieważ już rodzaj technikum świadczy o tym, czego będziecie się w nim uczyć. Na końcowym etapie kształcenia (w III i IV klasie) szkoła realizuje przygotowania specjalistyczne - odbywa się to na przedmiotach związanych z zawodową specjalizacją, które dają przyszłemu technikowi dodatkową, zawodową wiedzę i umiejętności.

 • Finał nauki:
Nauka kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego (który daje tytuł technika), a następnie maturą.

 • Co po szkole?
Technikum przygotowuje do pracy w konkretnym zawodzie. Niestety - jak przy innych szkołach, aby starać się o wyższe stanowisko i dobrą pracę, trzeba próbować sił na studiach. Absolwenci technikum będą zdawać raczej na uczelnie politechniczne niż na uniwersytety.

 • Za i przeciw:
Technika wciąż cieszą się dość dużą popularnością (zdecydowaną niż licea profilowane). Niestety sporo z tych szkół w ostatnich latach zostało zamkniętych - często dlatego przygotowywały do pracy w przemyśle, który padł. Uwaga! Pamiętajcie, że do matury trzeba w nich się uczyć o rok dłużej niż w liceach.


3. Szkoła zawodowa

Ile lat nauki?

- 2 lub 3 lata nauki
 • Profile klas:
Zawodówki kształcą uczniów w wielu zawodach- m. in. sprzedawców, fotografów, malarzy - tapicerzy, kowali, mechaników maszyn i urządzeń drogowych.

 • Finał nauki:
Naukę kończy egzamin kwalifikacyjny, po którym uzyskasz tytuł czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie.

 • Co po szkole?
Wiele młodych ludzi od razu podejmuje pracę, niektórzy z nich rozpoczynają własną działalność gospodarczą, przecież mają konkretny fach w ręku. Dla tych, którzy chcą się dalej uczyć i np. mieć maturę, pozostają dwuletnie licea uzupełniające lub trzyletnie technika uzupełniające.

 • Za i przeciw:
O dziwo zawodówki rosną w siłę! Coraz więcej młodych ludzi chce szybko zdobyć zawód i wyjechać za granicę. W minionym roku szkolnym niektóre zawodówki przeżywały podobno prawdziwe oblężenie. Jeśli chcecie mieć szybko konkretny zawód, to propozycja godna uwagi, ale wciąż namawiam do nauki w szkołach, które kończą się maturą.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=858