Doświadczenie Ernesta Rutherforda.
Data: 30-04-2009 o godz. 17:46:14
Temat: Publikacje


Wszystkie substancje są zbudowane z molekuł – ta prawda jest niepodważalna. Na przełomie XVIII i XIX chemicy sformułowali – nawiązując do idei filozofa greckiego Demokryta – hipotezę, że molekuły są zbudowane z atomów.
Więcej dowiecie się w dalszej części artykułu.


Atom pierwiastka jest to najmniejsza ilość pierwiastka, która posiada wszystkie jego własności chemiczne.
Pierwsze zdjęcie potwierdzające hipotezę istnienia atomów uzyskano w 1970 roku za pomocą mikroskopu elektronowego w Instytucie Fizyki im. E. Fermiego w Uniwersity of Chicago.
Odkrycie i zbadanie latach 1859 – 1913 elektronu pozwoliło fizykom wysunąć przypuszczenie, że atom jest też obiektem złożonym.

Doświadczenie Ernesta Rutherforda

W 1911 roku fizyk angielski, Ernest Rutherford, wykrył doświadczalnie strukturę wewnętrzną atomów. Dysponując źródłem pędzących, dodatnich jonów helu, bombardował nimi cienką folię złota. Jony helu, zderzając się z atomami złota, rozpraszały się w różnych kierunkach. Mierząc kąty rozproszeń, Rutherford wykrył, że w atomach złota istnieje centralna część o dodatnim ładunku elektrycznym i bardzo dużej masie.
Centralna część atomu nazywa się jądrem atomu. W atomie między elektronem a jądrem jest pustka.
Jednak taki układ: jądro dodatnio naelektryzowane i spoczywający elektron mający ujemny ładunek elektryczny nie może być trwały. Dwa ładunki o przeciwnych znakach się przyciągają, więc elektron powinien spaść na jądro atomu.
Wobec tego Rutherford postawił hipotezę: każdy atom pierwiastka jest podobny do miniaturowego Układu Słonecznego. Wokół jądra atomu po orbicie kołowej krąży z pewną prędkością elektron. Siłą dośrodkową, która go „wodzi” po tej orbicie, jest siła elektrycznego przyciągania. Dodatni ładunek elektryczny jądra jest utworzony przez składniki jądra zwane protonami. Jądro atomu wodoru, to jeden proton. W jądrze atomu tlenu jest 8 protonów.
W dowolnym atomie, w normalnych warunkach ładunek elektryczny jądra jest równy, (co do bezwładnej wartości) sumacyjnemu ładunkowi elektronów obiegających jądro. 
W warunkach normalnych jest tyle samo elektronów krążących na orbitach, co protonów w jądrze.
Proton i elektron w fizyce nazywają się cząstkami elementarnymi. Cząstki elementarne to „cegiełki”, z których zbudowane są wszystkie atomy materii.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=855