Czym jest pogoda?
Data: 17-04-2009 o godz. 20:21:58
Temat: Nauka


Codziennie w radiu czy telewizji spotykasz się z prognozą pogody. A czy wiesz dokładnie, czym jest pogoda? Więcej informacji na ten temat uzyskasz w dalszej części tego artykułu...  • Czym jest pogoda?
Pogoda jest to chwilowy stan atmosfery ziemskiej w danym miejscu i czasie. Określają ją poszczególne elementy i zjawiska meteorologiczne, takie jak: temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, rodzaj opadów atmosferycznych i ich wielkość, zachmurzenie, kierunek i siła wiatru, mgła czy burze.
Obserwacje wszystkich składników charakteryzujących pogodę są przeprowadzane systematycznie przez stacje meteorologiczne i meteorologiczne satelity. Potem te informacje są przekazywane specjalnym systemom łączności do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie dyżurny synoptyk kraju nanosi je na mapę- tak powstaje mapa i prognoza pogody.

  • Temperatura powietrza
Mierzymy ją za pomocą termometru w zacienionym miejscu. W naszej strefie klimatycznej używamy skali Celsjusza. Termin ten pochodzi od nazwiska szwedzkiego wynalazcy termometru, Andersa Celsjusza.

  • Wilgotność
Wilgotność polega na określeniu zawartości pary wodnej w powietrzu. Maksymalna wilgotność, czyli maksymalna ilość pary wodnej w określonej ilości powietrza, zależy przede wszystkim od temperatury powietrza- im jest ona wyższa, tym więcej pary wodnej może się znajdować w powietrzu.

  • Ciśnienie atmosferyczne
Ciśnienie to nacisk, jaki wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię ziemi i na wszystkie znajdujące się na niej ciała. Ciśnienie normalne wynosi 1013,25 hPa. Wraz ze wzrostem wysokości ciśnienie atmosferyczne maleje- wysoko w górach jest więc niższe niż na nizinach. Od rozkładu ciśnienia atmosferycznego zależy ruch powietrza i związane z tym procesy- czyli wiatr, powstawanie chmur, itp. Niektórzy ludzie bardzo silnie odczuwają zmiany ciśnienia.
  • Opady atmosferyczne
Opady atmosferyczne to spadające z chmur na powierzchnię ziemi produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze- czyli deszcz, mżawka, śnieg, krupa śnieżna i grad.
  • Zachmurzenie
a. chmury pierzaste- mają rozmyty kształt, są cieniutkie, delikatne, zwiewne, bielsze niż inne rodzaje chmur. Nie powodują opadów, ale mogą zwiastować pogorszenie się pogody.
b. chmury kłębiaste- miewają kształt łagodnych baranków przemierzających nasze niebo. Rozbudowane przypominają swoim kształtem ogromne kalafiory. Mogą powodować opady.
c. chmury warstwowe- całkowicie zasłaniają niebo. Z tych chmur pada mżawka.

  • Siła i kierunek wiatru
Wiatr to poziome ruchy powietrza, które są związane z ciśnieniem atmosferycznym- ponieważ wiatr wieje od miejsca o wyższym ciśnieniu od miejsca o niższym ciśnieniu. Im większa różnica ciśnień, tym wiatr wieje z większą prędkością. Prędkość wiatru podajemy w m/s, km/h lub w stopniach według skali Beauforta- często stosuje się ją dla marynarzy i rybaków.

  • Inne zjawiska atmosferyczne
a. mgła- jest to zawiesina maleńkich kropelek wody w warstwie powietrza bardzo blisko ziemi. Bardzo zmniejsza widzialność- poniżej kilometra, a w wyjątkowych przypadkach ogranicza widoczność do kilkudziesięciu centymetrów. powstaje wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze. Może powstać nad lądem na skutek silnego ochłodzenia się powietrza od zimnego podłoża lub tworzy się w ciepłej masie powietrza napływającego nad chłodne podłoże.
b. burza- to wyładowania atmosferyczne połączone z błyskawicami lub grzmotami. Piorun to krótkotrwały, ale bardzo silny przepływ ładunku elektrycznego między chmurami lu między chmurami a powierzchnią ziemi. Burzy najczęściej towarzyszą inne zjawiska atmosferyczne- chmury, opady atmosferyczne, silny wiatr.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=846