Masa ciała i jej pomiar
Data: 04-04-2009 o godz. 15:55:24
Temat: Nauka


Czym jest masa ciała? O czym nas informuje wartość tej wielkości fizycznej? Na czym polega pomiar masy ciała?
Na powyższe pytania postaram się odpowiedzieć w dalszej części mojego artykułu.


Masa ciała jest wielkością fizyczną określającą ilość materii.
Jednostką masy jest kilogram. Zważyć ciało, tzn. określić jego masę.
Podanie wartości masy ciała informuje nas, ile razy masa tego ciała jest większa (lub mniejsza) od masy przyjętej za jednostkę, czyli od masy kilograma. 1 kilogram jest masą wzorcową, tak jak wzorcowa jest jednostka długości. Ludzie umówili się, że taką właśnie ilość materii będą nazywać jednym kilogramem.
Masa ciała nie zmienia się. Ponieważ każde ciało składa się z cząsteczek, więc masa ciała jest równa sumie mas cząsteczek, które tworzą to ciało. Cząsteczki tworzące dane ciało są jednakowe. Liczba cząsteczek wody w kropli jest znacznie mniejsza niż w wiadrze. Masa ciała nie zmienia się, gdy wyniesiemy je w przestrzeń kosmiczną statkiem kosmicznym. Masa ciała nie zmieni się, gdy umieścimy je na innej planecie. Masa ciała nie zmieni się, gdy je zanurzymy w wodzie, ani kiedy umieścimy je w gondoli balonu, bo przecież w żadnym z tych wypadków liczba cząsteczek tworzących to ciało się nie zmienia.

Teraz przestawię wam informacje o jednostkach masy.
Podstawową jednostką jest 1 kilogram. 1 kilogram - to masa wzorca przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres pod Paryżem. Mniejsze jednostki to gram, miligram, dekagram, a większą jednostką jest tona.

1 kilogram = 1000 gramów
1 kg = 1000 g, więc 1 g = 0,001 kg
1 kilogram = 100 dekagramów
1 kg = 100 dag, więc 1 dag = 0,01 kg = 10 g
1 kilogram = 1 000 000 miligramów
1 kg = 1 000 000 mg, więc 1 mg = 0,000001 kg = 0,0001 dag = 0,001 g
1 g = 1000 mg
1000 kg = 1 tona = 1 t

Czy wiecie jak ważymy ciała na wadze laboratoryjnej? Do mierzenia masy ciała służy waga. Aby zważyć ciało, trzeba mieć wagę i komplet odważników.   
Pudełko z kompletem odważników zawiera:

1 odważnik 200g          2 odważniki        1 g         
2 odważniki 100 g        1 odważnik         0,5 g = 500 mg                         
1 odważnik 50 g           1 odważnik        0,2 g = 200mg
1 odważnik 20 g           2 odważniki        0,1 g = 100mg
2 odważniki 10 g          1 odważnik        0,05g = 50 mg
1 odwaznik 5 g            1 odważnik         0,02 g = 20 mg
1 odważnik 2 g            2 odważniki         0,01 g = 10 mg

Zanim przystąpicie do ważenia, musicie poznać zasady posługiwania się wagą laboratoryjną. 
A oto i one:

1. Przed rozpoczęciem ważenia należy wagę ustawić poziomo. Gdy podniesiesz belkę, wskazówka powinna wskazywać środkową kreskę na skali. Jeśli nie wskazuje, to trzeba doprowadzić ją do takiego ustawienia przez regulowanie nakrętkami na belce.
2. Ciało ważone powinno leżeć na szalce lewej, odważniki - na prawej.
3. Odważniki należy zmieniać przy opuszczonej belce. Gwałtowne ruchy belki do góry lub na dół doprowadzają do szybkiego stępienia się ostrza, na którym belka spoczywa. To pociąga za sobą zmniejszenie czułości wagi.
4. Odważniki należy chwytać nie palcami, lecz specjalnymi szczypczykami (pincetką). Dotykanie odważników powoduje powolne osadzanie się na nich brudu, a to pociąga za sobą zmianę ich masy.

Myślę, że każdy kto dokładnie przeczytał ten artykuł, będzie mógł powiedzieć: "Wiem co to jest masa ciała i wiem, że jednostką masy jest kilogram".
  


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=835