Twoja przyszłość- pedagogika
Data: 29-03-2009 o godz. 12:18:39
Temat: Nauka


Lubisz się uczyć? W każdą czynność wkładasz dużo wysiłku i serca? Jesteś wrażliwy/a na ludzkie nieszczęścia, itp.? Jeśli tak, to ten zawód jest właśnie dla Ciebie! Szczegóły tego zawodu opiszę w poniższym artykule...  • Uczelnie: Wydziały pedagogiki są na wszystkich uniwersytetach oraz na większości płatnych uczelni.
  • Czas studiów: 3-letnie licencjackie + 2-letnie magisterskie lub 5-letnie magisterskie jednolite.
  • Specjalizacje: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną, pedagogika resocjalizacyjna, animacja społeczna, wczesna edukacja z logopedią, wczesna edukacja z językiem angielskim, pedagogika szkoły, pedagogika społeczna, pedagogika edukacji wczesnoszkolnej, pedagogika niepełnosprawności. 
  • Przedmioty: filozofia, psychologia, socjologia, pojęcia i systemy pedagogiczne, historia myśli pedagogicznej, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, pedagogika społeczna, antropologia kulturowa, logika, metodologia badań społecznych, współczesne koncepcje filozofii i etyki, współczesne problemy socjologii, współczesne problemy psychologii, andragogika, pedagogika ogólna, pedagogika porównawcza, pedeutologia.
  • Co po studiach?
          Prawdopodobnie praca: w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki, interwencji i pomocy społecznej, mediach, szkołach, organizacjach rządowych i pozarządowych, oraz instytucjach kulturalno-oświatowych.

Przyszły student pedagogiki koniecznie musi spędzać dużo czasu na czytaniu lektur, bo egzamin z języka polskiego jest przeprowadzany na większości uczelni. Dodatkowo należy się uczuć języka obcego, historii lub biologii. Pod uwagę przy przyjmowaniu na taki wydział są także brane: poprawność wymowy, i uzdolnienia muzyczne, plastyczne czy sportowe. Tak więc zacznij od dziś uczyć się języka polskiego i czytać lektury.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=828