Informacja - sedno dziennikarstwa
Data: 06-03-2009 o godz. 18:24:17
Temat: Nauka


W tym artykule przybliżę wam trochę dziennikarstwo. Może wśród was jest ktoś, kto w przyszłości zostanie publicystą, więc na pewno zainteresuje go mój artykuł...  
                                                                                    Gatunki dziennikarskie :

1.
Informacyjne

- zdanie podstawowe: informowanie, powiadamianie.
-
sposób: zwarty, rzeczowy, najbliższy faktom.
- funkcja: informacyjna.


2. Publicystyczne

- zadanie podstawowe: wyjaśnianie rzeczywistości, jej ocena, kształtowanie postaw, komentowanie.
- sposób: poszerzony, niejednolity, indywidualny.
-
funkcja: persfazyjna.

   Aby tekst informował odbiorcę w sposób skuteczny należy pamiętać o :
- sześciu "klasycznych" pytaniach:

- kto?
- co?
- gdzie?
- kiedy?
- jak?
- dlaczego?


   Gatunki w których dominuje funkcja informacyjna :

 1. Wzmianka -

powiadomienie o pojedynczym fakcie, wydarzeniu lub stanie rzeczy: może być częścią przeglądu wydarzeń, kroniki. Może wchodzić w skład lidu; daje odpowiedzi na 3 pytania: kto? , co? , gdzie?

2. Notatka -

odmiana wzmianki wzbogacona w dodatkowe fakty szczegółowe; cechą charakterystyczną jest wyliczenie szczegółów w dowolnej kolejności.

3. Sprawozdanie -

służy do przedstawienia wydarzeń o charakterze dynamicznym; obowiązuje reguła chronologii; następstwa zdarzeń.

4. Kronika wydarzeń ; kalendarium -

seria ułożonych chronologicznie wzmianek lub notatek na temat wydarzeń mających miejsce, np. w ciągu tygodnia lub miesiąca.

5.  przegląd prasy -

są to cytaty, informacje o tekstach w innych gazetach.

6. Zajawka -

krótka informacja o tym co znajduje się w środku gazety; na pierwszej stronie.


   Myślę, że po przeczytaniu tego artykułu już będziecie wiedzieć jak napisać, np. artykuł do gazetki szkolnej.

Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=798