Analiza i interpretacja prozy
Data: 02-03-2009 o godz. 13:00:00
Temat: Nauka


Z prozą każdy z nas ma do czynienia prawie że codziennie. Proza jest przeciwieństwem wiersza, na nią składa się np. opowiadanie, rozprawka, itd. Na egzaminie gimnazjalnym z zakresu przedmiotów humanistycznych zawsze mamy  z nią styczność. Ale czy tak na prawdę ją rozumiemy? W tymże artykule pragnę przybliżyć wam kilka najważniejszych zasad rozumienia prozy.

Analiza i interpretacja prozy
  1. Umieść fragment tekstu w całości dzieła (czytaj teksty!).
  2. Scharakteryzuj:
  • narratora (wszechwiedzący, naiwny; konkretny, abstrakcyjny; obiektywny, subiektywny);
  • narrację (trzecioosobowa, pierwszoosobowa);
  • techniki narracyjne (mowa zależna, niezależna, mowa pozornie zależna);
  • formy podawcze (np. monolog, opis, opowiadanie);
  • sposób kreowania świata przedstawionego (realistyczny, fantastyczny, groteskowy).
      3. Określ:
  • czas akcji, czas narracji;
  • miejsce zdarzeń.
      4. Zanalizuj kreacje bohaterów (np. kim są, jacy są, co robią, jak    mówią, jakich dokonują wyborów, czy noszą nazwisko znaczące, co sądzą o nich inni bohaterowie, czy są to postaci stypizowane, czy mówią zindywidualizowanym językiem).
      5. Przedstaw fabułę- układ zdarzeń, związki między nimi.
      6. Określ cechy języka i stylu wypowiedzi narratora i bohaterów.
      7. Wskaż środki stylistyczne i określ ich funkcje.
      8. Sformułuj podporządkowanie tematowi i wnioski.


Mam nadzieję, że wszystkim czytelnikom moje porady się bardzo przydadzą i że już dziś proza nie będzie dla was trudna do zrozumienia.
 


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=796