Wybitny angielski fizyk, astronom i matematyk
Data: 27-02-2009 o godz. 21:18:10
Temat: Nauka


  
  Czy wiecie kto odkrył "Prawo Powszechnego Ciążenia"? A może na lekcji fizyki poznaliście jego III zasady? W tym artykule pragnę  przybliżyć wam postać słynnego fizyka - Isaaca Newtona.Isaac Newton urodził się 4 stycznia 1643 roku w Woolsthorpe koło Colsterworth, w hrabstwie Lincolnshire, a
zmarł 31 marca 1727 roku w Londynie (został pochowany w opactwie Westminster).
Newton odkrył m.in. " Prawo Powszechnego Ciążenia ". Przedstawił to prawo w swoim słynnym dziele Phicosophiae naturalis principia mathematica (1687r.). Opisał tam także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej.

Ten słynny fizyk odkrył także trzy zasady dynamiki. 
I zasada dynamiki Newtona brzmi tak :
 
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, to ciało porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku.

II zasada dynamiki Newtona :
 
Przyśpieszenie z jakim porusza się ciało jest wprost proporcjonalne do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. Kierunek i zwrot przyśpieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły.

III zasada dynamiki Newtona :
 
Siły wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch ciał mają takie same wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia. 

Isaac Newton sformułował także zasadę zachowania pędu. A oto i ona:
  
 Jeżeli ciała układu działają wzajemnie tylko na siebie i na skutek tego zmieniają się ich pędy, to pęd całego układu nie ulega zmianie. Jeśli układ składa się z dwóch ciał, które początkowo spoczywały, to ich pędy końcowe są wektorami przeciwnymi.
  
Newton zajmował się też pomiarami prędkości dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd. Był on także twórcą rachunku wariacyjnego i jako pierwszy opisał matematyczne zjawisko pływów morskich (1687).
Ten słynny geniusz podał matematyczne uzasadnienie dla praw Kepeera i rozszerzył je udowadniając, że orbity są nie eliptyczne.


  
 Podsumowując mogę stwierdzić, że dociekania Isaaca Newtona doprowadziły do rewolucji naukowej. Myślę, że postać ta zasługuje na ogromny szacunek i długotrwałą pamięć. Pamiętajmy, że to właśnie dzięki m.in. temu wybitnemu geniuszowi możemy łatwiej zrozumieć nasz tajemniczy i wspaniały świat.

 

 Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=791