Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Data: 23-02-2009 o godz. 17:50:19
Temat: Kultura


 
Dnia 21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ustanowiono go w 1999 roku na pamiątkę wydarzeń w Bangladeszu z 1952 roku. Wtedy to w wyniku walk o nadanie językowi bengalskiemu statusu urzędowego zginęło 5 studentów.
Dla każdego pokolenia, język ojczysty oznacza zupełnie coś innego. A jak my dbamy o naszą mowę?Nauka języka polskiego towarzyszy nam od I klasy szkoły podstawowej. Uczymy się ortografii, gramatyki, poprawnej budowy zdań. Dlaczego? Bo język ojczysty świadczy o naszej przynależności narodowej. W czasie zaborów mowa polska była jedynym przejawem istnienia polskiego społeczeństwa. Mimo nacisku władz i akcji wynaradawiających, Polacy potrafili podtrzymywać swój język i dbać o niego. Dopóki mówiliśmy tym samym językiem, żadna siła nie mogła nas zniszczyć – byliśmy jednym narodem. Dziś mało kto z nas zastanawia się nad poprawnością swojej wypowiedzi. Dlatego obchody języka ojczystego są okazją, by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego.

Język polski należy do grypy języków zachodniosłowiańskich. Na rozwój współczesnej polszczyzny silny wpływ wywarły inne języki, przede wszystkim niemiecki, czeski, łacina, rosyjski i włoski. Natomiast obecnie obserwuje się silne oddziaływanie języka angielskiego. Polski można podzielić na kilka odmian. Wśród nich dominuje język literacki zwany też dialektem kulturalnym oraz dialekty ludowe (np. śląski, wielkopolski), gwary środowiskowe (tzw. grypsera) oraz gwary miejskie (np. góralska, warszawska). Jak każdy język, również polszczyzna podlega ciągłym przemianom.  

Dzisiaj młode pokolenie bardzo często kaleczy naszą mowę ojczystą. Dysleksja i dysfunkcje językowe dotykają coraz większą liczbę osób, dlatego powinniśmy dbać o nasz język ojczysty każdego dnia.
Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=780