Infinitive - BEZOKOLICZNIK
Data: 17-02-2009 o godz. 19:56:35
Temat: Nauka


  W tym artykule postaram się wam bliżej przedstawić angielski bezokolicznik- infinitive. Myślę, że każdy znajdzie w tym artykule coś co go zaskoczy i skłoni do nauki języka angielskiego...


1. Active Voice - strona czynna
   Present i Perfect

A. Would you like to see the exhibition? - Czy chciałbyś zobaczyć tę wystawę?
Yes, I would. What a question! - Tak. Co za pytanie!
No, I wouldn't. - Nie.

B. Would you like to have seen the exhibition during the last holidays? - Czy żałujesz, że nie zobaczyłeś tej wystawy w czasie ostatnich wakacji?
Yes, I would. Naturaly. - Tak. Naturalnie.
No, I wouldn't. Not in the least. - Nie. Wcale nie.

2. Passive Voice - strona bierna
    Present i Perfect

C. Would you like to be taught English? - Czy chciałbyś, by cię uczono (być nauczonym) angielskiego?
Yes, I would. That's what I'm dreaming about. - Tak. O tym właśnie marzę.
No, I wouldn't. - Nie.

D. Would you like to have been taught English in your childhood? - Czy chciałbyś, by cię uczono angielskiego w dzieciństwie?
Yes, I would. -  Tak.
No, I wouldn't. - Nie.

  Stronę czynna Perfect Infinitive (bezokolicznika czasu przeszłego) tworzy się za pomocą bezokolicznika czasownika pomocniczego have i imiesłowu czasu przeszłego (Past Participle) czasownika głównego.
  Stronę bierną Passive Infinitive tworzy się za pomocą bezokolicznika czasownika posiłkowego ''be'' oraz imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego. Perfect Infinitive w stronie biernej tworzymy za pomocą Perfect Infinitive czasownika posiłkowego ''be'' oraz imiesłowu czasu przeszłego czasownika głównego.
Przed bezokolicznikiem, po niektórych czasownikach występuje ''to'', po innych zaś ''to'' nie występuje. Słowniki podają bezokliczniki zawsze w formie bez ''to''.
Podczas, gdy bezokolicznik czasu teraźniejszego (Present Infinitive) określa czynność równlogłą z czynnością w zdaniu głównym, bezokolicznik czasu przeszłego (Perfect Infinitive) określa czynność uprzednią w stosunku do czynności w zdaniu głównym.
 
Would you like to have seen it? = Are you sorry you didn't see it?
 
W konstrukcji ''Accusative and Infinitive'', po niektórych czasownikach jak np.: see, hear, feel, make, bezokolicznik występuje w formie bez ''to'', po innych zaś, jak np.: want, except - występuje z ''to''.


 


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=776