Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię…
Data: 15-02-2009 o godz. 20:26:23
Temat: Nauka


  Te słowa bez wątpienia opisują jednego z największych astronomów w historii, nie tylko Polski, ale i całego świata. Jak się zapewnie domyślacie, chodzi o Mikołaja Kopernika. 19 lutego przypada 536 rocznica jego urodzin. Warto więc przypomnieć sobie, czym zasłynął w historii Ziemi...


  
Mikołaj Kopernik urodził się 19 II 1473 roku w Toruniu przy ulicy św. Anny. Dzisiaj to ulica Kopernika 17, a w budynku mieści się jego muzeum. W latach 1491-1495 studiował w Krakowie, a następnie we Włoszech(1496-1500). Pobierał wówczas nauki akademickie w dziedzinie geometrii, trygonometrii, matematyki oraz astronomii. W latach 1501- 1503 studiował medycynę w Padwie. Po powrocie do Polski mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku i Olsztynie. Zmarł 24 V 1543 roku na skutek wylewu krwi do mózgu. Został pochowany pod posadzką katedry we Fromborku.
  Przebywając we Fromborku zajmował się Mikołaj Kopernik astronomią i pracował nad swym wiekopomnym dziełem o wszechświecie. Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce jest nieruchome i znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Obliczył, że obrót Ziemi wokół Słońca trwa rok, a wokół własnej osi 24 godziny. Mikołaj Kopernik bardzo dokładnie wyliczył czas pełnego obiegu Ziemi wokół Słońca na 365 dni, 6 godzin i 10 minut. W porównaniu do dzisiejszych obliczeń pomylił się zaledwie o minutę. Jego teoria została opublikowana w 1543 roku w księdze „De revolutionibus orbium coelestium” (O obrotach sfer niebieskich). Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych. Określa się ją mianem „ rewolucji kopernikańskiej”.
  Myślę, że warto, choć trochę wiedzieć o jednym z najwiekszych astronomów!Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=772