Ekosystemy łąkowe w gminie Błędów
Data: 19-06-2016 o godz. 22:12:05
Temat: Nauka


       Obszar gminy Błędów jest falistą równiną moreny dennej. Większość gleb wykazuje dobrą przydatność rolniczą. Użytki rolne stanowią ok. 88% powierzchni gminy; 52% z nich to sady, a około 6% zajmują łąki.
       Łąki występują przede wszystkim nad rzeką Mogielanką.


       Na stan łąk wpływa wiele czynników, m.in. klimat, koszenie, nawożenie, odczyn gleby. Ekosystemy łąkowe są również w dużym stopniu zależne od działalności człowieka.
Na łąkach naszej gminy można spotkać wiele gatunków traw i innych roślin zielnych.

      Spośród traw najczęściej występują:
 • wiechlina roczna
 • życica trwała
 • kostrzewa łąkowa
 • kupkówka pospolita
 • tymotka łąkowa
 • wyczyniec łąkowy
 • rajgras wyniosły

      Do innych pospolitych roślin zielnych należą:

 • mniszek pospolity
 • storczyk szerokolistny
 • stokrotka polna
 • jaskier ostry
 • babka średnia
 • firletka poszarpana
 • jaskier rozłogowy
 • rzeżucha łąkowa
 • szczaw zwyczajny
 • koniczyna łąkowa
 • koniczyna białoróżowa
 • przywrotnik pasterski
 • żywokost lekarski
 • wyka ptasia
 • przetacznik ożankowy

       Niektóre z wymienionych organizmów są roślinami wskaźnikowymi, czyli gatunkami o wąskim zakresie tolerancji ekologicznej w odniesieniu do jakiegoś czynnika środowiska, np. kwasowości.
Zaliczamy do nich m.in. firletkę poszarpaną, jaskier ostry i szczaw polny.


      Występowanie tych gatunków na błędowskich łąkach nadrzecznych potwierdza fakt, że ok. 74% gleb w gminie należy do kwaśnych i bardzo kwaśnych.

       O tej porze roku łąki są szczególnie kolorowe, ponieważ zakwita wiele gatunków roślin. :)Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1946