Co to jest las?
Data: 18-05-2015 o godz. 22:11:19
Temat: Nauka


   Często wybieramy się na grzyby do lasu, na spacer, wycieczkę. Zastanówmy się co to jest las. Las, inaczej biocenoza leśna jest bardzo trudnym pojęciem do zdefiniowania. Można przyjąć, że las to kompleks roślinności swoisty dla określonego obszaru geograficznego, kontynentu z przeważającym udziałem drzew i światem zwierzęcym. 

   Polski przyrodnik - prof. Jan Jerzy Karpiński definiuje las jako "dynamiczny twór przyrody w którym są zespolone w niepodzielną całość układem zależności, powiązań i wzajemnych wpływów: określona roślinność z przeważającym udziałem form drzewiastych związanych z nim zwierzętami oraz wykorzystywane przez rośliny i zwierzęta podłoże geologiczne, gleba, woda, klimat." 
   
   Najprostszy podstawowy podział lasów ze względu na rodzaj rosnących drzew: liściaste, iglaste, mieszane. 
Rodzaje lasów w Polsce:
-bory - lasy iglaste: sosnowe, świerkowe lub jodłowe. Rosną na glebach piaszczystych i ubogich. Znajdziemy tak jagody, borówki, poziomki. 
-grądy - lasy liściaste, w których spotkamy dęby, graby,lipy, klony. Rosną na glebach żyznych. W runie leśnym zobaczymy kwitnące fiołki, dzwonki, zawilce, przylaszczki. 
-łęgi - liściaste lasy nad podtopionymi brzegami rzek i strumieni z olszami, jesionami i wierzbami.
-olsy - lasy z olszą czarną na bagnach i moczarach
-lasy mieszane - rosną drzewa iglaste i liściaste. Obok sosny spotkamy jarzębiny, trzmieliny, leszczyny.

   Niezależnie od rodzaju lasu, rośliny w nim rosnące tworzą warstwy lasu:
-drzewa - warstwa najwyższych drzew, np dąb, jesion, świerk, sosna.
-podszyt - krzewy i młode drzewa, np. jarząb pospolity, dziki bez, leszczyna.
-runo leśne - warstwa ziół z roślinami, których część zimuje pod ziemią: borówka brusznica, borówka czarna, przylaszczka, poziomka, zawilec. Tu mieszka wiele owadów, płazów, gadów i ptaków. 
-warstwa mszysta - najniższa z mchami, porostami i grzybami.
-ściółka leśna - patyki, opadłe liście, igły sosny, szyszki, gnijące rośliny. W ściółce leśnej żyje wiele bakterii, które rozdrabniają szczątki roślin i zwierząt.
-gleba - mineralne podłoże powstałe w wyniku wietrzenia skał. Glebę przerastają korzenie roślin. Można spotkać tam larwy owadów. 


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1826