Countable and uncountable nouns - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
Data: 18-05-2014 o godz. 20:05:54
Temat: Nauka


Poniżej przedstawiam informacje dotyczące rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych oraz określników ilości w języku angielskim.
   Rzeczowniki policzalne:
 • występują w liczbie pojedynczej i mnogiej
 • występują z: a/an/the/my, itp. w liczbie pojedynczej
 • mogą występować samodzielnie lub z wyrazami: some, any, many, few w liczbie mnogiej


   Rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej oraz rzeczowniki niepoliczalne mogą występować w wyrażeniu z "of"i rzeczownikiem: a can, jar, bottle, glass, carton, cup, bowl, packet, slice, loaf, kilo, bar, lump, tin, piece, group, pair, pot, jug, np.

 1. a bowl of cereal
 2. 2 jars of jam
 3. 1 kilo of apples
 4. a loaf of bread
 5. 2 loaves of bread


   Rzeczowniki niepoliczalne nie przyjmują formy liczby mnogiej, np. nie można powiedzieć "one sugar", "ten sugars"


   Rzeczowniki niepoliczalne:

 • występują tylko w formie pojedynczej
 • nie są poprzedzone wyrazami a/an/one/two itp.
 • mogą występować samodzielnie bądź z wyrazami: some, any, much, little, the itp.


   Do rzeczowników niepoliczalnych zaliczamy:

 1. niektóre produkty spożywcze: yoghurt, butter, meat
 2. płyny: watetr, coffee, petrol
 3. materiały: plastic, silver, wood, porcelain
 4. rzeczowniki abstrakcyjne: freedom, love, justice, beauty, help
 5. inne: news, advice, equipment, weather, hair.   Wyrazów "some", "any", "no" używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi i policzalnymi w liczbie mnogiej, some apples, some water.   "Some" oznacza "wystarczająco". Wyrazu tego używamy w zdaniach twierdzących bądź w pytaniach wyrażających prośbę lub ofertę, np.
 1. She need some sugar.
 2. Can I have some water, please?
 3. Would you like some coffee?


   Wyrazu "any" używamy w zdaniach pytających, a wyrazu "not any" w przeczeniach.

 1. Have you got any money?
 2. I haven't got any money.


   "Any" występuje z rzeczownikami niepoliczalnymi lub policzalnymi.


NO= NOT ANY

 1. I haven't got any sugar.
 2. I have got no sugar.


   Wyrażenia a lot of/ a lots of używamy w zdaniach twierdzących przed rzeczownikami niepoliczalnymi bądź policzalnymi w liczbie mnogiej. Wyraz "of" pomijamy w zdaniu, gdy nie występuje po nim rzeczownik, np.

- John has read a lot of books.

- She has eaten a lots of cheese.


   Określniki "much" i "many" występują zazwyczaj w pytaniach i przeczeniach.

"much" - rzeczowniki niepoliczalne (dużo)

"many" - rzeczowniki policzalne (dużo)


np. Has Amy read many books?

     She hasn't eaten much meat.   Wyrażeń "how much" i "how many" (ile? jak dużo?) używamy w pytaniach, np.

 1. How much butter do you need?
 2. How many friends have you got?


   Określnika "a few/few" używamy przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.


   Określnika "a little/little" używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi.


a little/a few - mało, ale wystarczająco

little/few - mało, ale niewystarczającoMy mum is going to buy a few pears.

My mum is going to buy little salt.


   Jeżeli przed wyrazem określającym małą ilość czegoś występuje słowo "very", to wskazuje nam ono na wyraz "little" bądź "few" bez przedimka "a".Materiał napisany przy pomocy wiedzy nabytej na lekcji języka angielskiego.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1732