Powtórka z fizyki przed egzaminem i nie tylko.
Data: 23-04-2014 o godz. 10:58:37
Temat: Nauka


    Przygotowałam małą powtórkę z fizyki. Jak wiecie, niedługo są testy gimnazjalne, a więc mam nadzieję, że niektórym się przyda... :)


WZORY I JEDNOSTKI
W=F·s --> praca 


W-> praca [J]
F-> siła [N]
s-> przesunięcie [m]
P=W/t --> moc

P-> moc [W]
W-> praca [J]
t-> czas [s]
F=m·g --> siła

F-> Siła [N]
m-> masa[g]
g-> przyśpieszenie 10m/s2
Ep= m·g·h --> energia potencjalna

Ep-> energia potencjalna [J]
m-> masa[g]
g- przyśpieszenie 10m/s2
h- wysokość[m]
Ek=1/2m·v2 --> energia kinetyczna


Ek-> energia kinetyczna [J]
m-> masa[g]
v-> prędkość[m]
r=m/V --> gęstość

r-> gęstość[kg/m3]
m-> masa[g]
V-> objęstość[m3]
R=U/I --> opór

R-> opór [Ω]
U-> napięcie [V]
I-> natężenie [A]
v=s/t --> szybkość


v-> szybkość [m/s]
s-> droga [m]
t-> czas [s]
s=v·t --> droga

s-> droga [m]
v-> szybkość [m/s]
t-> czas [s]

Ciepło właściwe -
 wartość określającą ilość energii jaką trzeba dostarczyć aby podnieść temperaturę masy 1kg substancji o 1 stopień.Izolatory:

-szkło
-guma
-plastik
-drewno


Przewodniki
:
-grafit
-żelazo
-stal
-aluminium
-złoto


Tarcie- zjawisko powstawania siły hamującej ruch względem siebie 2 ciał stałych stykających się wzdłuż pewnej powierzchni.

Prawo Ohma-
natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do przyłożonego napięcia.
Termodynamika


I Zasada termodynamiki: Ew = W + Q (Ew - Energia wewnętrzna W - Praca Q - ciepło)

Ciepło: Q = m c ΔT (m - Masa układu c - ciepło właściwe ΔT - zmiana temperatury)Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1719