Lasy Niziny Mazowieckiej
Data: 29-12-2013 o godz. 12:50:46
Temat: Nauka


   Jak wiemy, Nizina Mazowiecka to teren, na którym – dzięki odpowiedniemu klimatowi i nizinnej rzeźbie - bardzo dobrze rozwija się rolnictwo. Duże znaczenie ma tu uprawa warzyw i owoców. Wiąże się to z karczowaniem lasów, gdyż ludzie, chcąc zyskać ziemie pod uprawy, wycinają drzewa. Kiedyś Nizinę Mazowiecką porastały liczne i rozległe puszcze. Teraz teren ten odznacza się jednym z najmniejszych wskaźników lesistości w Polsce...   Najżyźniejsze gleby zostały zajęte przez człowieka i jego uprawy. Lasy znajdują się więc na glebach mniej żyznych, głównie na piaskach, najsłabszych glebach bielicowych czy na terenach podmokłych, które nie nadają się pod uprawę. W zależności od warunków wodnych możemy spotkać różne rodzaje lasów. Ich występowanie zależy również od gleb:  

  • na piaskach - bory sosnowe, gdzie dominuje sosna zwyczajna

  • na piaskach gliniastych i glinach - bory mieszane, czyli takie gdzie dominują sosny oraz dęby, a także – w mniejszej ilości – buki, brzozy, graby, jarzębiny czy osiki; rzadko występują grądy (lasy z przewagą dębów i grabów) oraz dąbrowy (lasy liściaste, gdzie dominują dęby)

  • na obszarach podmokłych - olsy (przewaga olszy czarnej)

  • na obszarach czasowo zalewanych – łęgi (występują m.in. wierzby, dęby, olchy, topole, wiązy i jesiony).

   

   Do największych obszarów leśnych należą tu puszcze: Kampinoska, Kurpiowska, Kozienicka oraz Biała. Znajduje się tu również Kampinoski Park Narodowy, który w części obejmuje tereny Puszczy Kampinoskiej.
Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1659