Zasady fizyki w pigułce
Data: 02-12-2013 o godz. 18:03:13
Temat: Nauka


Chciałam przybliżyć, a nawet przypomnieć Wam kilka zasad i wzorów dotyczących fizyki, bez których znajomości nie jesteśmy w stanie rozwiązać żadnego zadania z tego przedmiotu.


Ciśnienie hydrostatyczne - ciśnienie jakie wywiera ciecz na dno zbiornika, w którym się znajduje. 
wzór: ciśnienie = gęstość cieczy x przyspieszenie ziemskie x wyskość słupa cieczy

p = ro x g x h


UWAGA!
Jednostką ciśnienia jest PASKAL! Więc wynik końcowy musimy podawać w tejże jednostce.Ciśnienie atmosferyczne - powietrze posiada niewielką gęstość, ale wywiera ono na nas duże ciśnienie, które wynosi ok. 1000 hPa. Ciśnienie to jest niższe w górach.Prawo Pascala - jeśli na zamkniętą w zbiorniku ciecz lub gaz działamy siłą, to wytworzone w ten sposób dodatkowe ciśnienie jest jednakowe w całej objętości tej cieczy lub gazu. 
Ciecz i gaz przenoszą wywierane na nie ciśnienie równo we wszystkich kierunkach.Prawo Archimedesa - na ciało zanurzone w cieczy lub gazie działa siła wyporu skierowana do góry i równa ciężarowi wypartej cieczy.

wzór: siła wyporu = masa ciała x przyśpieszenie ziemskie = gęstość ciała x objętość ciała x przyśpieszenie ziemskie 

Fw = m x g = ro x V x


  • Jeśli gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy, to ciało tonie.
  • Jeśli gęstość ciała jest równa gęstości cieczy, to ciało swobodnie unosi się na tej cieczy.
  • Jeśli gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy, to ciało to pływa na powierzchni owej cieczy.Siła wypadkowa - siła, która działając na ciało, powoduje taki sam skutek jak kilka sił przyłożonych do tego ciała.


  • Wyznaczając siłę wypadkową dwóch sił składowych, działających wzdłuż jednej prostej i mającej zwroty zgodne, siły te sumujemy. Mówimy wtedy, że siły równoważą się.
  • Wyznaczając siłę wypadkową dwóch sił składowych, działających wzdłuż jednej prostej i mającej przeciwne zwroty, od siły większej odejmujemy siłę mniejszą, a siła wypadkowa ma zwrot siły większej.  • Cechy siły równoważącej:

- taki sam punkt przyłożenia

- taki sam kierunek działania

- taka sama wartość liczbowa

- przeciwny zwrot
I zasada dynamiki Newtona - jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.


I zasada nazywana jest też zasadą bezwładności.

Bezwładność - jest to cecha ciała, które dąży do zachowania swojej stałej prędkości.Oddziaływania w przyrodzie dzielmy na 2 grupy: 
- oddziaływania bezpośrednie
- oddziaływania "na odległość"
Wyróżniamy 4 oddziaływania "na odległość":
- grawitacyjne (Ziemia z każdym przedmiotem)
- elektrostatyczne (2 balony)
- magnetyczne (2 magnesy)
- elektromagnetyczne (oddziaływanie przewodników, przez który płynie prąd z igłą magnetyczną)

Skutki wzajemnego oddziaływania ciał mogą być: 
- statyczne ( odkształcenie ciała)
- dynamiczne ( zmiana prędkości: jej wartości, kierunku lub zwrotu) 
II zasada dynamiki Newtona - jeżeli na ciała o rożnych masach działają siły o takich samych wartościach, to przyśpieszenia tych ciał są odwrotnie proporcjonalne do ich mas.
II zasadę dynamiki Newtona można też wyrazić za pomocą wzoru:

vec a = frac{vec F}{m}
III zasada dynamiki Newtona - jeżeli jedno ciało działa na drugie pewną siłą, to drugie ciało działa na pierwsze siłą o tej samej wartości, tym samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1641