Samorząd Uczniowski
Data: 26-10-2013 o godz. 01:00:22
Temat: Samorząd


   Trochę słów o samorządzie i planach na najbliższe miesiące...


   Tydzień temu na zebraniu wraz z opiekunami wybraliśmy cały skład Samorządu, do którego dołączyli:
- Radosław Gwiazdowicz - sekretarz
- Damian Pawlak – skarbnik.  
  
   Oto nasz plan działań na następujące miesiące:


Listopad

1. Utworzenie i losowanie pierwszych „Szczęśliwych numerków”.

2. Założenie „Skrzynki pomysłów”.

3. Przeprowadzenie akcji „Góra grosza”.

4. Dyskoteka andrzejkowa - wróżby.

5. Prezentacje multimedialne.

6. „Kolorowa piętnastka”, czyli wszyscy ubierają się na wybrany wcześniej kolor.


Grudzień

1. Ubranie choinki.

2. Pomoce charytatywne.

3. Prezentacje multimedialne.

4. „Szczęśliwa piętnastka".


   Jak już pewnie wiecie, Pan Dyrektor zatwierdził nasz regulamin dotyczący szczęśliwego numerka, a oto on:

1. "Szczęśliwy numerek" będzie losowany przez przedstawicieli SU w obecności jego opiekunów. 

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3. Losowanie odbywa się raz dziennie, „Szczęśliwy numerek” będzie wywieszany w aktualnościach na świetlicy.

4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.

5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

- odpowiedzi ustnej na ocenę

- odrabiania prac domowych

- z pisania niezapowiedzianej kartkówki.

7. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

8. "Szczęśliwy numerek" nie zwalnia od: 

- pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek

- aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie)

- odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju "Szczęśliwego numerka" (decyduje nauczyciel danego przedmiotu)

- wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.

9. "Szczęśliwy numerek" nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.

10. "Szczęśliwy numerek" nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.


     Zapewne zastanawiacie się, na czym będzie polegać „kolorowa piętnastka”. W każdym miesiącu dnia 15 poszczególne klasy wraz z nauczycielami będą ubierać się na ustalony wcześniej kolor. Ta klasa, która najlepiej będzie się wywiązywała, dostanie nagrodę. Liczymy na Was, że wykażecie inicjatywę i chęci.

     Chcemy także, aby w każdym miesiącu każda klasa prezentowała projekt multimedialny. Szczegóły jeszcze nie zostały ustalone, ale wraz z Samorządem pracujemy nad tym.

     Z naszymi pracami ruszamy już od poniedziałku. "Szczęśliwy numerek" będzie codziennie losowany i wywieszany w świetlicy na tablicy ogłoszeń. Skrzynka pomysłów także będzie czynna od poniedziałku.

     Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, to wystarczy napisać je na kartce, a kartkę wrzucić do skrzynki. Nie musicie się podpisywać. Napiszcie tylko numer swojej klasy. Zachęcamy do wzięcia udziału w ulepszaniu naszej szkoły.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1616