Ty też masz swoje prawa!
Data: 18-09-2013 o godz. 20:11:04
Temat: Publikacje


Uczeń w szkole, poza swoimi obowiązkami, posiada również swoje prawa. Są one spisane w statucie szkoły. Podstawowe prawa ucznia to...

 1. Prawo do edukacji.
 2. Prawo do wyrażania swojej opinii.
 3. Prawo do swobody swojej wypowiedzi.
 4. Zakaz naruszania godności ucznia.
 5. Prawo do jawnej i umiarkowanej oceny ucznia.
 6. Zakaz naruszania godności ucznia.
 7. Prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową (...)
Prawa ucznia zapisane są w następujących aktach prawnych:
 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
 • Konwencji o Prawach Dziecka.
 • Ustawie o systemie oświaty.
 • Rozporządzeniu ministra edukacji narodowej.
 • Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka.

Statut szkoły może rozszerzać prawa przysługujące uczniom, nie może natomiast ich zawężać! Każdy uczeń, jeśli ma taką potrzebę, może zajrzeć do niego. Gdy takie prawo zostanie złamane, uczeń może poprosić o pomoc wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego lub samorząd uczniowski. BROŃ SWOICH PRAW I NIE POZOSTAWAJ OBOJĘTNY W SWOICH SPRAWACH!!


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1578