Kampinoski Park Narodowy
Data: 13-06-2013 o godz. 17:53:49
Temat: Harcerstwo


   Jest to polski park narodowy założony w 1959 roku. Położony w województwie mazowieckim. Symbolem parku jest łoś. W roku 2000 został wpisany na światową listę biosfery UNESCO...


   Kampinoski Park Narodowy zajmuje obszary Puszczy Kampinoskiej i Kotliny Warszawskiej. Osady założone w XVII wieku na pozostałościach Puszczy Mazowieckiej są częściowo wykupywane i zalesiane przez KPN. Całkowita powierzchnia parku wynosi 38 544 ha, a powierzchnia otuliny 37 756 ha. Charakterystyczne dla tego miejsca są wydmy i bagna powstałe w pradolinie Wisły. W tym miejscu wydmy są uznane za najlepiej zachowane w skali europejskiej. 

   W parku spotkamy rosnące na bagnach turzyce, zarośla, lasy bagienne oraz roślinność łąkową. Dominują lasy olsowe, lasy łęgowe, kontynentalny bór sosnowy świeży. Najczęściej spotykanym drzewem jest dąb (dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy i dąb czerwony). Park, dolina Wisły, starorzecza, wyspy i zarośla są stałym miejscem zamieszkiwania zwierzyny. Najczęściej spotykanymi zwierzętami są: łoś, ryś, bóbr, kuna leśna, lis czy jenot. 

   Historia parku jest ściśle powiązana z historią militarną naszego państwa. Obszary KPN były miejscem wielu bitew. W roku 1794 i 1863 stoczono tu walki powstańcze. Rozegrano również walki armii Poznań w 1939 i walkę z roku 1944. Zachowane są tu mogiły powstańców, cmentarz partyzantów oraz cmentarz w Palmirach.

   Obszary tego miejsca pozwalają na 3 rodzaje turystyki: pieszą, rowerową i konną. Powstało tu, aż 1230 kilometrów szlaków. Jednym z ciekawszych środków lokomcji jest dojazd z sochaczewskiej kolei wąskotorowej. Wyróżniamy 16 szlaków pieszych i 4 szlaki rowerowe.

   Mamy tu również tereny objęte ochroną ścisłą, w związku, z Obszarem NATURA 2000 i obszarem biosfery. Pod tą ochroną znajdują się takie miejsca jak: Biela, Cyganka, Czapliniec, Czerwińskie Góry czy Rybitew. 

   W skład rady naukowej wchodzi 20 działaczy. Warto wymienić parę nazwisk: p. Roman Andrzejewski, p. Eugeniusz Bernadzki, p. Marek Bojanowicz, p.Danuta Czepińska - Kamińska, p. Andrzej Fiołek.

   W granicach Kampinoskiego Parku Narodowego znajdziemy kilka rodzajów gleb, m. in. : czarne ziemie, gleby gruntowoglejowe, mułowe, torfowe, murszowe i mady rzeczne. Warto wspomnieć o ciekawych ptakach, takich jak: derkacz, wodniczka czy błotniak. Ciekawe rośliny to: skalnica ziarnista, łyszczec baldachogronowy, świerzbnica leśna oraz tomka oścista.

   Co ciekawe, Puszcza Kampinoska, na której ten park powstał została ukształtowana przez lądolód. Było to stopnienie tafli lodowej utworzonej w Prawiśle. Niegdyś tereny KPN były własnością książąt mazowieckich. Tutaj, jak wspomniałem wcześniej, powstały pierwsze osady, np. : Wiejca, Głusk, Wola, Kampinos. 

   Na obszarach Kampinoskiego Parku Narodowego znajduje się aż 19 miejsc pamięci narodowej. Wielką atrakcją jest właśnie Dąb Powstańców 1863 r., mający 250 lat. Oprócz cmentarza w Palmirach mamy tu cmentarze w Wierszach, Wiktorowie i Laskach. Ten ostatni upamiętnia aż 720 żołnierzy.

   Znajdziemy tutaj okazałe zabytki architektury - kościół w Brochowie jest miejscem ślubu rodziców Fryderyka Chopina i jego chrztu. Dwór Kampinoski powstał w czasie powstania styczniowego i był siedzibą sztabu Zygmunta Padlewskiego. Dworek w Lipkowie był w przeszłości własnością rodziny Szetkiewiczów. Miejsca zabytkowe w obszarach KPN uwiecznił w swojej książce "Ogniem i Mieczem" Henryk Sienkiewicz. W tych rejonach wieki temu powstało wiele kościołów. Kościoły były budowane w stylu neogotyckim, klasycystycznym i gotycko - renesansowym.

   Wody powierzchniowe na terenach parku zajmują niewielki obszar. Głownym ciekiem wody jest kanał Łasica. Na tym obszarze ukształtowały się 4 całkiem spore jeziora: Kiełpińskie, Dziekanowskie, Dolne i Górne. Wody parku mają certyfikat II i III klasy czystości. Na obszarze parku płynie mała część cieku Wisły i Bzury. Ze względu na warunki hydrogeologiczne wydzielono specjalne strefy, gdyż amplitudy wahań są nikłe. Skład chemiczny wód na terenie KPN jest zmienny.

   Myślę, że jest to miejsce warte odwiedzenia w przyszłości. Tereny KPN mają bogatą przeszłość i przepiękne zabytki ... :)


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1560