W ostoi żółwia błotnego- Sobiborski Park Karajobrazowy
Data: 30-05-2013 o godz. 17:10:43
Temat: Nauka


Sosnowe bory, wypełnione zapachem żywicy, urozmaicające tafle jezior, do których zwykle bronią dostępu rozległe torfowe zabagnienia. Tak prezentuje się Sobiborski Park Krajobrazowy- obszar o charakterze typowo leśnym. Znakomite warunki do życia znalazł tu zagrożony wymarciem w skali europejskiej żółw błotny… 

Sobiborski Park Krajobrazowy znajduje się we wschodniej części Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. Rozpościera się na równinach ukształtowanych w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Jego obszar porastają w przerażającej części lasy. Są to przede wszystkim bory bagienne i olsy. W drzewostanie największy udział ma sosna, jest tu również dużo brzóz i olch. Zdecydowanie najrzadszymi gatunkami drzew są dąb oraz świerk. W dolinach małych strumieni oraz w obniżeniach terenu rozwinęły się kompleksy moczarowe i wilgotne łąki.

Charakterystyczne zbiorowiska Sobiborskiego Parku Krajobrazowego stanowią torfowiska. Występują tutaj wszystkie ich rodzaje: wysokie, przejściowe oraz niskie. Na terenie uroczyska „Mozaika Kosyńska” znajduje się unikatowy zespół torfowisk niskich z niewielkimi oczkami wodnymi i zastoiskami, a także kompleks wilgotnych i suchych łąk, olsów, borów mieszanych oraz muraw napiaskowych.

Flora lasów sobiborskich liczy przeszło 40 gatunków chronionych. Należą do nich m. in.: gnidosz królewski, przygiełka biała, bagnica torfowa, wierzba borówkolisna i lapońska- wszystkie związane z glebami zatorfionymi. Na jeziorach i torfiankach rosną również podlegające ochronie grzybień północny, grążel żółty oraz osoka aloesowata.

Bogata jest fauna motyli, wśród których występują także gatunki chronione, jak: mieniaki , paź królowej, przeplatka aurinia, modraszki oraz postojak wiesiołkowiec.

W oczkach wodnych, torfiankach i rzece Tarasience zamieszkuje rzadka ryba- strzebla błotna, należąca do rodziny karpiowatych. Jest ona reliktem glacjalnym. Wybiera niewielkie zbiorniki wodne, starorzecza i stawy. Najczęściej można ją spotkać w wodach torfowych. Na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego po raz pierwszy stwierdzono jej obecność w wodach płynących. Strzebla błotna została wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Dużą różnorodnością odznacza się tutejsze ptactwo. W Lasach Sobiborskich zaobserwowano lęgi 130 gatunków ptaków. Najciekawsze z nich to bielik i orlik krzykliwy oraz sowa włochatka. Mozaika wysokopiennych borów i brzozowych zagajników sprzyja występowaniu ginącego kuraka- cietrzewia. Podmokłe tereny są ostoją żurawi, bąka i bociana czarnego. Jeziora przyciągają łabędzia niemego, gągoły i rybitwę czarną oraz kilka gatunków kaczek. Na brzegach akwenów można spotkać podróżniczka. Rejon ten jest miejscem lęgów bardzo rzadkich dzięciołów białogrzbietych i muchołówek białoszyich. W rezerwacie „Małoziemce” występuje liczna kolonia lęgowa czapli siwej.

Sobiborski Park Krajobrazowy może się poszczycić najliczniejszą w Europie populacją żółwia błotnego, liczącą około 500 dorosłych osobników. Prowadzony jest tu program aktywnej ochrony tego gada, polegający na zabezpieczaniu jego lęgowisk. Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1547