Magurski Park Narodowy
Data: 30-05-2013 o godz. 16:40:25
Temat: Nauka


Łagodne górskie grzbiety, liczne osuwiska, urokliwe przełomy Wisłoki oraz opuszczone łemkowskie wsie składają się na niepowtarzalny krajobraz Beskidu Niskiego. Pasmo to znajduje się na skrzyżowaniu korytarzy ekologicznych. Gatunki wschodnio- i zachodniokarpackie, migrujące w przeciwnych kierunkach wzdłuż brzegu Karpat, przenikają się na tym terenie z gatunkami niżowymi… 

Wyjątkowe walory Beskidu Niskiego stały się podstawą do utworzenia w 1994 roku Magurskiego Parku Narodowego, obejmującego środkową część pasma. Obszar ten podlega ochronie w ramach sieci Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Charakterystyczną rzeźbę tego terenu tworzy układ garbów i długich grzbietów, przebiegających z północnego zachodu na południowy wschód, które rozcinają doliny Wisłoki i Wilszni. Występują tu liczne, największe w Polsce osuwiska.

Osobliwość rejonu stanowią związane z nieprzepuszczalnym podłożem łupkowym kotły źródliskowe- malownicze zagłębienia, z których wybijają źródła górskich potoków. Największy i najbardziej znany jest kocioł Kłopotnicy położony w paśmie Magury Wątkowskiej.

W niższych partiach gór, blisko wody, rosną naturalne lasy grądowe, olszynka karpacka i bagienna oraz łęgi. W reglu dolnym dominują buczyna karpacka oraz bory jodłowe i jodłowo- świerkowe. W tym piętrze rozwijają się również cenne lasy jaworowe z języcznikiem zwyczajnym i miesiącznicą trwałą.

Magurski Park Narodowy jest miejscem występowania wielu gatunków roślin i zwierząt. Najcenniejszymi są: paprocie języcznik zwyczajny i pióropusznik strusi, bluszcz pospolity, goryczka krzyżowa, storczyki, wawrzynek wilczełyko oraz lilia złotogłów.

Z dużych ssaków żyją tu nieliczne niedźwiedzie, jelenie, sarny, dziki i wilki. Na szczególną uwagę zasługują leśne koty- ryś i żbik, najbardziej zagrożone wyginięciem gatunki Magurskiego Parku Narodowego. Licznie reprezentowane są ptaki. Do najciekawszych ich przedstawicieli należy orlik krzykliwy. Na terenie ostoi stwierdzono kilkadziesiąt stanowisk lęgowych tego drapieżnika. Spotyka się tu także sowy, np. puszczyka uralskiego oraz włochatkę. W nadrzecznych łęgach gniazduje natomiast jeden z rzadszych dzięciołów- zielonosiwy.

Uważny obserwator dojrzy też typowo górskie płazy- traszki: górską, karpacką (endemit), grzebieniastą i zwyczajną, oraz kumaka górskiego. Czyste źródliska zamieszkuje salamandra plamista. Z gadów najliczniejsze są: jaszczurki żyworodna i zwinka, żmija zygzakowata, zaskroniec oraz gniewosz plamisty. Wartkie potoki zasiedla 12 gatunków ryb. Przeważają wśród nich strzebla potokowa, kleń, pstrąg i brzanka. Interesującym owadem jest nadobnica alpejska- chrząszcz zagrożony w naszym kraju wyginięciem. Naliczono także 15 gatunków trzmieli. To aż połowa wszystkich gatunków tych owadów znanych w Polsce.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1546