Dolina Rospudy
Data: 25-05-2013 o godz. 15:14:27
Temat: Nauka


Należy ona do najlepiej zachowanych pierwotnych torfowisk niskich w Europie. Prawdopodobnie są to jedyne nietknięte przez człowieka zbiorowiska tego rodzaju na zachód od Uralu. Dolina Rospudy jest ekosystemem, który ewoluował od ostatniego zlodowacenia- takich torfowisk nie można już znaleźć na naszym kontynencie…Rzeka Rospuda znajduje się w zachodniej części Puszczy Augustowskiej. Wypływa kilka kilometrów na południe od granic Puszczy Rominckiej, a uchodzi do jeziora Rospuda, położonego na północny zachód od Augustowa. W południowej części rzecznej doliny, otoczonej borami Puszczy Augustowskiej, zachowały się wielkie mszyste bezleśne torfowiska niskie i przejściowe. Ponad jej dno wznosi się wysoczyzna morenowa, a różnice wysokości dochodzą do 10 – 15 m. Bogactwo tego rejonu stanowi  kilkadziesiąt zespołów flory torfowiskowej, szuwarowej, leśnej, wodnej, żródliskowej oraz murawowej.

Jest to miejsce występowania licznych rzadkich i chronionych roślin, a także cenna ostoja zwierząt. Przyrodnicza wartość doliny Rospudy wynika przede wszystkim z jej rozległości oraz braku jakiejkolwiek ingerencji ze strony człowieka- tutejszy krajobraz pozostał praktycznie niezmieniony. Unikalnym z skali europejskiej walorem są dochodzące do ponad 1000 m szerokości torfowiska mechowiskowe, który samoistnie utrzymują wysoki poziom wody. W ten sposób zapobiegają zarastaniu przestrzeni przez drzewa i krzewy. Duże ich fragmenty pozostają całkowicie otwarte, nie wkraczają na nie nawet pojedyncze wierzby czy brzozy; okalają je bagienne lasy i zarośla sosnowo- brzozowe.

Botanicy nazywają ten rejon storczykową krainą z racji występowania w nim 19 z ok. 50 krajowych przedstawicieli rodziny storczykowatych. Do najrzadszych gatunków spotykanych w dolinie Rospudy należą: miodokwiat krzyżowy, mający tu jedyne stanowisko w Polsce, storczyk szerokolistny, kruszczyk błotny, wyblin jednolistny, kukułka krwista, obuwik pospolity oraz lipiennik Loesela. Ciekawostką florystyczną tego miejsca są liczne krzyżówki storczyków. Część z nich, tak jak podgatunek białokwiatowy storczyka krwistego o pstrych kremowo- czerwonych kwiatach, nie została jeszcze dostatecznie zbadana.

Dolina Rospudy jako część Puszczy Augustowskiej stanowi obszar specjalnej ochrony siedlisk sieci Natura 2000. Gniazdują w niej m. in. bocian czarny, orlik krzykliwy, głuszec, trzmielojad, dzięcioł białogrzbiety i muchołówka mała. Żerują tu także liczne gatunki, które na stałe przebywają w głębi puszczy. Region ten jest też bardzo ważnym korytarzem migracyjnym, wykorzystywanym przez ssaki do wędrówek z Puszczy Augustowskiej i Biebrzańskiego Parku Narodowego w kierunku zachodniej Polski. Żyją tutaj m. in. wilk, ryś, łoś, bóbr i wydra.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1545