Raj ornitologów- ujście Warty
Data: 25-05-2013 o godz. 14:38:49
Temat: Nauka


Dla miłośników ptaków to wyjątkowe miejsce. Jesiennymi wieczorami w okolicach Słońska tysiące wędrownych gęsi białoczelnych i zbożowych zbiera się na noclegowiska. Nawet zimą pojawiają się tu setki łabędzi niemych i krzykliwych, kaczek krzyżówek oraz łysek. Te wędrówki razem z ornitologami pilnie obserwują bieliki- czasem nawet kilkadziesiąt osobników…Rozlewiska powstałego w 2001 r. Parku Narodowego „Ujście Warty” są ważną ostoją ptaków, przede wszystkim wodno- błotnych. Według międzynarodowej klasyfikacji federacji BirdLife International, aż 26 występujących tu gatunków jest zagrożonych wyginięciem. Ochroną zostały objęte tereny zalewowe Warty wraz z częścią doliny Odry i rozległym rejonem w okolicy Kostrzyna nad Odrą. Dominują tutaj łąki, pastwiska, szuwary, zarośla wierzb oraz fragmenty lasów łęgowych. Co roku około jednej trzeciej tego obszaru znajduje się pod wodą. Obwałowania lewego brzegu Warty są tu znacznie odsunięte, dzięki czemu rzeka, której roczne wahania poziomu mogą dochodzić nawet do 4 m, swobodnie rozlewa się na powierzchni około 5000 ha. Warta dzieli park na Polder Północny oraz część południową- pomiędzy Słońskiem a Chyrzynem, obejmującą Kostrzyński Zbiornik Retencyjny.
Ujście Warty jest siedliskiem ok. 500 gatunków roślin naczyniowych, w tym wielu rzadkich, z których osiem (m. in. leniec bezpodkwiatkowy) znajduje się pod ochroną. Przestrzenie obfitujące w roślinność i do tego zalewane przez rzekę są znakomitym środowiskiem dla wielu owadów. Żyje tu mnóstwo ważek, jętek i muchówek, stanowiących (wraz z larwami) istotną część ptasiej diety. Niezwykle ciekawie prezentują się tutejsze pająki (ok. 100 gatunków). Część z nich nauczyła się nawet budować specjalne kryjówki z pajęczyny, w których chronią się przed zatopieniem w okresie wylewów. Ponadto na terenie ostoi zaobserwowano wydrę, bobra europejskiego, nietoperze (np. nocka dużego i mopka) oraz traszkę grzebieniastą i kumaka nizinnego.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1544