Przymiotniki- adjective
Data: 22-05-2013 o godz. 19:34:33
Temat: Nauka


Ten artykuł jest skierowany dla osób, które maja problem z przymiotnikami w języku angielskim. Przymiotniki określają rzeczownik i mają tę samą formę bez względu na liczbę, rodzaj i przypadek gramatyczny...


Przymiotniki występują przed rzeczownikami, albo po czasownikach be, look, sound, feel, taste itd.

Przymiotniki mogą wyrażać cechy obiektywne lub subiektywne. Jeśli w zdaniu występuje więcej przymiotników, kolejność jest przeważnie następująca:

opinion-beautiful
size-small
age-old
shape-round
colour-brown
origin-Italian
material-glass

STOPNIOWANIE

Przymiotniki jednosylabowe stopniujemy przez dodanie -er/-est
np. long-longer-longest
  • Pojedyncza spółgłoska na końcu wyrazu, występująca po krótkiej samogłosce, jest podwajana np. big-bigger-biggest
  • Do niemego końcowego -e dodajemy -r/-st np. close-closer-closest
Przymiotniki dwusylabowe kończące się na -er, -le, -ow lub -y również stopniujemy, dodając -er/-est. W tym ostatnim wypadku -y zamieniamy na -i. Np. funny-funnier-fuuniest

WYJĄTEK: eager-more eager-most eager

Wielosylabowe przymiotniki stopniujemy przez dodanie słowa posiłkowego more/most:
helpful-more helpful-most helpful

Niektóre przymiotniki mogą przybierać obie formy:
handsome
stupid
wicked
polite
quiet

Stopniowanie nieregularne
bad-worse-worst
good-better-best
many-more-most
much-more-most
a lot of-more-most
little-less-least
far-further-furthest

Porównania
  • tak..jak= as..as - You're as clever as your father.
  • stopień wyższy + ''niż''=than-she's taller than her mother.
  • much + stopień wyższt-My cake is much better than your.
  • a bit + stopień wyższy-He is a bit better student than you.


  


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1540