Dolina Biebrzy
Data: 11-05-2013 o godz. 18:49:39
Temat: Nauka


Nad Biebrzą aż po horyzont rozciągają się bagienne łąki ozdobione kępami wierzb i pojedynczymi brzozami. Szybko zapomina się tutaj o cywilizacji- jest to doskonałe miejsce na wyciszenie się i odpoczynek. Można podziwiać szybującego błotniaka, nasłuchiwać derkaczy czy tokujących dubeltów. W dolinie łatwo o spotkanie z królem bagien- łosiem, który w gęstej mgle wygląda niczym zjawa nie z tego świata…Dolina Biebrzy leży w Kotlinie Biebrzańskiej. Tworzy szerokie, płaskie obniżenie terenu wypełnione torfem, które znajduje się od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów poniżej sąsiadujących wysoczyzn: Grodzieńskiej, Białostockiej, Goniądzkiej, Wysokomazowieckiej i Kolneńskiej. Biebrza rozpoczyna bieg na Wzgórzach Sokólskich w pobliżu Nowego Dworu na Podlasiu. Zanim zakończy swoją wędrówkę w wodach Narwi, pokonuje drogę długości 165 km.

W 1993 roku w dolinie Biebrzy utworzono Biebrzański Park Narodowy, chroniący prawie 60 tys. ha bagien i lasów. Obejmuje on najrozleglejsze w kraju torfowiska, a jednocześnie jest największym i najdłuższym parkiem narodowym w Polsce. Odległość pomiędzy jego krańcami wynosi ponad 100 km.

Biebrza jest typową rzeką nizinną- silnie meandruje. Każdego roku roztopy tworzą w dolinie szerokie rozlewiska, zamieniając ją w unikalne w skali europejskiej bagniska. Cechuje je ogromna różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt oraz naturalnych ekosystemów.

Dominują tu siedliska mokradłowe: torfowiska niskie, olsy oraz wilgotne łąki. W Biebrzańskim Parku Narodowym występuje ponad 100 gatunków roślin naczyniowych (około 90 z nich podlega ochronie całkowitej), w tym 20 gatunków storczyków. Przeważają rośliny borealne i relikty glacjalne: trzcinnik prosty, bagno zwyczajne, żurawina błotna, skalnica torfowiskowa, borówka bagienna oraz mszaki. Zachowały się tu gatunki unikatowe: rosiczka długolistna, kosaciec bezlistny oraz skrzyp pstry. Na moczarach rośnie też najliczniejsza w Polsce populacja pięknego storczyka- obuwika pospolitego. Do cennych gatunków flory doliny Biebrzy należą także sasanka otwarta i lipiennik Loesela.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1531