Rezerwat Biosfery ''Jezioro Łuknajno''
Data: 10-05-2013 o godz. 20:25:31
Temat: Nauka


Łukajno położone zaledwie 5 km na wschód od turystycznego centrum Mazur - Mikołajek, to jedna z największych na terenie Europy kolonii łabędzia niemego.

Zdarzają się lata, gdy w okresie pierzenia przebywa tutaj do 2 tys. tych zwierząt, a tafla jeziora przybiera wówczas białą barwę. Na obszarze tym występują również inne ptaki, takie jak kaczki, nury czy perkozy, polują tu często rybitwy zwabione bogactwem ryb. Nazwa jeziora to dowód obecności Prusów, dawnych mieszkańców tych ziem. Słowo "lukne" w ich języku oznaczało, podobnie jak w pokrewnym mu litewskim, grzybień (lilię wodną).
Płytkie i rozległe jezioro Łuknajno stanowi od 1947 r. rezerwat przyrody ornitologiczny, jednak obszar ten jest chroniony przez nadleśnictwo w Mikołajkach już od 1937 r., ponieważ znajduje się on terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ze względu na swoją znaczącą wartość naukową rezerwat znalazł się na Światowej Liście Rezerwatów Biosfery UNESCO, a w 1983 r. objęto go międzynarodową konwencją ramsarską chroniącą tereny błotne i podmokłe. To również specjalny obszar ochronny ptaków wyselekcjonowanych w ramach programy Natura 2000.
Szeroko rozlany zbiornik wodny Łuknajno ma powierzchnię 680 ha, leży na wysokości 116 m n.p.m. i jest dosyć płytki. Maksymalna głębokość sięga 3 m, a średnia zaledwie 60 cm w wyniku postępującego procesu eutrofizacji. Jezioro jest połączone wąskim, półkilometrowym kanałem z największym polskim akwenem, Śniardwami, dzięki czemu stało się naturalnym tarliskiem dla ryb z jeziora Śniardwy. Na wschodnim brzegu jeziora znajduje się Stacja Terenowa Uniwersytetu Warszawskiego, w której prowadzone są badania naukowe.
Folwark Łuknajno - dziś w budynku funkcjonuje Gospoda Pod Łabędziem, są też pokoje gościnne. Jest to najdogodniejsza baza do obserwacji ptaków w całym rezerwacie. Poza ptakami w rezerwacie żyje wiele gatunków ssaków: sarny i dziki, a także drapieżniki: jenoty, lisy, wydry, borsuki, kuny domowe i leśne.


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1530