Wybrzeże Słowińskie
Data: 05-05-2013 o godz. 19:26:01
Temat: Nauka


Tutaj wiatr mierzy się z wodą i obydwa żywioły wykorzystują piasek, by aktywnie kształtować krajobraz Wybrzeża Słowińskiego. Liczne formy ochrony wskazują na wyjątkowy charakter tej nadmorskiej krainy. W 1967 roku utworzono tu Słowiński Park Narodowy, który 10 lat później został uznany za rezerwat biosfery UNESCO. To także ostoja zaliczana do sieci Natura 2000 oraz obszar objęty konwencją ramsarską…Ten  cenny odcinek wybrzeża Bałtyku stanowi fragment Pobrzeży Południowobałtyckich. Jest to największy obszar nad Bałtykiem, na którym można obserwować naturalne, niezakłócone przez człowieka procesy kształtujące nadmorskie ekosystemu na styku lądu oraz morza. Klimat Wybrzeża Słowińskiego łagodzi obecność morza, co sprawia, że zima przychodzi tu z opóźnieniem. Chłodne powietrze powstrzymywane jest przez ciepło promieniujące z nagrzanego latem Bałtyku. Długi okres wegetacji sprzyja występowaniu roślin typowych dla wybrzeża atlantyckiego, na przykład wrzośca bagiennego.

Najbardziej charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są wydmy, zarówno wędrujące, jak i utrwalone. Do  najwyższych należą: Czołpińska Góra, Stilo oraz Leśna Wydma. Pomiędzy nimi w wielu nieckach wykształciły się torfowiska, umożliwiające rozwój takich gatunków o zasięgu północnym, jak malina moroszka i zimoziół północny. Znajdują się tu także dwa największe słonawe przymorskie jeziora- Gardno i Łebsko, powstałe wskutek odcięcia zatok morskich przez piaszczyste mierzeje. Ich zabagnione brzegi (a także zagłębienia terenu) są siedliskiem olsu. Wokół akwenów rozciągają się rozległe wrzosowiska i łąki o dużej wartości przyrodniczej.

Flora Słowińskiego Parku Narodowego liczy około 830 gatunków, z czego trzecią część stanowią rośliny unikatowe, obecne na tym obszarze zaledwie na kilku stanowiskach. Do najrzadszych należą: lipiennik Loesela, kruszczyk błotny i goździk piaskowy.

Surowy krajobraz wybrzeża ożywiają lasy sosnowe oraz roślinność utrzymująca się w skrajnie wymagających warunkach środowiskowych. Na styku słonej wody i jałowych piasków zdobywają przyczółki różne rośliny. Bronią się tu przed zasypaniem odporne na upały trawy o długich, głęboko sięgających rozłogach, takie jak piaskownica zwyczajna czy wydmuchrzyca piaskowa. Mniej powszechne są mikołajek nadmorski i lnica wonna.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1529