Puszcza Knyszyńska
Data: 05-05-2013 o godz. 18:46:02
Temat: Nauka


Pomiędzy puszczami Augustowską a Białowieską rozpościera się najmniej znany w Polsce obszar leśny- Puszcza Knyszyńska. W jej drzewostanach dominują bory sosnowe. Rośnie tutaj słynna niegdyś w całej Europie sosna supraska, niezwykle ceniona w szkutnictwie- wykonywano z niej doskonałej jakości maszty…Puszcza Knyszyńska leży na Wysoczyźnie Białostockiej, na północny wschód od Białegostoku. Jest pozostałością po prastarej kniei i stanowi środkową część łańcucha ogromnych, północno- wschodnich lesistych połaci. Do dziś wiele jej fragmentów zachowało naturalny charakter. Znajduje się tu ponad 450 wypływów wód podziemnych w postaci źródeł, strumieni i rzeczek. Mniej więcej połowa terenów podmokłych jest zatorfiona- to jeden z najbardziej zabagnionych rejonów w Polsce. Główną rzeką puszczy jest Supraśl, prawy dopływ Narwi. Największą powierzchnię Puszczy Knyszyńskiej porastają bory sosnowo- świerkowe, w tym bory brusznicowe. Tutejsze drzewostany liściaste to przede wszystkim grądy, olsy, sosnowo- brzozowe lasy bagienne, a w dolinach rzecznych łęgi jesionowo- olszowe i olszowo- świerkowe. Przeważają drzewa w wieku od 40 do 70 lat. Zbiorowiska leśne i zadrzewienia stanowią ponad 80% obszaru, z czego zdecydowana większość to bory o charakterze borealnym. Ukształtowanie terenu, surowy klimat oraz rodzaj lasów Puszczy Knyszyńskiej są zbliżone do warunków panujących w południowej tajdze.

W kniei idealne miejsce do życia znajduje wiele rzadkich roślin i zwierząt, które trudno spotkać w innych regionach kraju. Puszczańska flora liczy około 850 gatunków roślin naczyniowych (w tym 26 gatunków paprotników), co daje prawie 40% roślinności naczyniowej Polski. O wyjątkowej czystości środowiska świadczy około 300 gatunków porostów, m. in. chronionej brodaczki. Występuje tu również około 200 gatunków mchów i wątrobowców.

W bagnistej dolinie rzeki Krzemianki utworzono rezerwat leśny o tej samej nazwie. Głównym celem jego powołania jest ochrona jej obszaru źródliskowego. Można tu podziwiać roślinność bagienną (m. in. łęg jesionowo- olszowy), a także tajemnicze zakola i źródliska rzeki.

Z większych ssaków w Puszczy Knyszyńskiej występują: jeleń, łoś, sarna i dzik, a także wilk oraz ryś. Żyje tu jedno z pięciu znajdujących się na wolności w naszym kraju stad żubrów. Bobry budują żeremia i swoim zwyczajem podtapiają zadrzewienia. Nocą między gałęziami drzew przemykają zwinne gryzonie- orzesznica oraz koszatka.

Spotyka się tutaj również cenne w skali europejskiej ptaki, m. in. trzmielojada, jarząbka i cietrzewia oraz wyjątkowo rzadkie dzięcioły: białogrzbietego i trójpalczastego. Ich występowanie spowodowało, że Puszczę Knyszyńską włączono do sieci Natura 2000. Gniazdują tu także: specjalista od chwytania żmij- gadożer, pięknie upierzona kraska, która składa lęgi w dziuplach, oraz sowy (m. in. puchacz i sóweczka).Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1528