Apel poświęcony książce
Data: 05-05-2013 o godz. 17:09:36
Temat: Uroczystości szkolne


    29.04.13r. w naszej szkole odbył się apel. Motywem przewodnim była książka...
 
 
 


Podczas krótkiego wystąpienia usłyszeliśmy wyjaśnienie kilku pojęć związanych z książka. Oto kilka z nich:
 Prawa autorskie- Ogół przepisów zapewniających ochronę praw osobistych i majątkowych twórcom dzieł naukowych.
 Wydawnictwo- Instytucja zajmująca się wydawaniem treści pisanych w formie książki.
 Plagiat- Przywłaszczanie cudzego utworu, pracy naukowej, dzieła artystycznego itp.
 Miniatura- Barwna ilustracja zdobiąca rękopisy znane w Starożytnym Egipcie.
 Krytyka literacka- Działalność kulturotwórcza, której celem jest komentowanie i ocenianie dzieł literackich.
 Inkunabuł- Książka, pismo wydrukowane w najstarszym okresie rozwoju druku.
 Inicjał- Duża, ozdobna litera, rozpoczynająca kolejny, większy fragment tekstu.
 Obwoluta- Papierowa okładka chroniąca oprawę książki.
 Identyfikator- Znak rozpoznawczy książki.
Pomysłodawcą była P. Izabela Frasz, przy pomocy P. Grażyny Ponceleusz-Procek oraz kl. IIc.
Na koniec głos zabrał Pan Dyrektor, który wspomniał, że kopiowanie cudzych prac jest nielegalne. Następnie Pani Dyrektor przypomniała o obowiązku wywieszenia flagi.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1526