Dolina Narwi
Data: 04-05-2013 o godz. 14:01:58
Temat: Nauka


Wiosną nad Narwią jest gwarno i tłoczno od tokującego ptactwa. Nad rozległymi łąkami hałaśliwe czajki ustalają melodyjnymi głosami swoje rewiry lęgowe. Niemal niekończące się moczary są znakomitą ostoją dla blisko 200 gatunków ptaków, spośród których aż 154 zakłada tu swoje gniazda…Narew od źródeł w Puszczy Białowieskiej na Białorusi do ujścia do Wisły w Nowym Dworze Mazowieckim liczy 484 km (z tego w Polsce 448 km). To rzeka nizinna- na prawie całej długości przepływa przez Nizinę Mazowiecko- Podlaską. Szerokość tej doliny jest zróżnicowana: od 250 m do 3,5 km. Narew płynie wieloma korytami, tworzy zakola, rozwidlenia, starorzecza i wielkopowierzchniowe rozlewiska. Oprócz aktywnych koryt liczne są koryta zamierające, częściowo lub całkowicie zarośnięte. Unikalne walory przyrodnicze rzeki i jej okolicy zdecydowały o utworzeniu w 1996 roku Narwiańskiego Parku Narodowego. Ponad 90% powierzchni doliny Narwi jest niedostępna, dzięki czemu stanowi ona jeden z najlepiej zachowanych ekosystemów bagiennych dolin w Europie.

Roślinność wzdłuż rzeki układa się w charakterystyczne strefy. W bezpośrednim sąsiedztwie nurtu znajdują się zalewane przez parę miesięcy w roku pasy szuwarów z trzcinami i turzycami. Na krawędzi doliny rosną podmokłe olsy, zasilane przede wszystkim wodami gruntowymi wypływającymi ze zboczy doliny.

Ciekawe są pojawiające się miejscami wśród bagien niewielkie suche wyniesienia z roślinnością sucholubną, która żyje w warunkach długotrwałej suszy. Na terenach podmokłych występuje blisko 200 gatunków roślin naczyniowych, w tym 13 objętych ochroną. Należą do nich m. in.: grzybień biały, grążel żółty, kosaciec syberyjski, storczyki i owadożerna rosiczka. Dolina Narwi jako ostoja ptaków wodno- błotnych o międzynarodowym znaczeniu została włączona do sieci Natura 2000. Na jej obszarze zaobserwowano co najmniej 16 gatunków zagrożonych wyginięciem, m. in. bączka, derkacza, rybitwę czarną, trzmielojada i błotniaka lądowego. O zakwalifikowaniu tego regionu do europejskiego systemu ochrony przyrody zdecydowało przede wszystkim występowanie jednego gatunku- wodniczki. Jest to jedno z ważniejszych jej siedlisk w Europie. W trzcinowiskach kryją się aktywne głównie nocą ptaki. Trudno je zobaczyć, lecz wprawne ucho rozpozna nawoływania zielonki i kropiatki oraz basowy głos bąka.

Nad Narwią są licznie reprezentowane drapieżne ssaki, np. wydra, norka amerykańska, lis, jenot, łasica, borsuk. Z większych gatunków występują tu dzik, sarna i łoś. Przy odrobinie szczęścia, jeśli zachowa się ciszę, można spotkać bobra- żyje tu 250 tych gryzoni. W wodach Narwi odnotowano 22 gatunki ryb, m. in. szczupaka, okonia, suma, miętusa, płoć, lina, leszcza oraz podlegających ochronie różankę, piskorza i kozę. Dolina jest także dogodnym środowiskiem życia wielu płazów, takich jak: traszka, kumak nizinny, grzebiuszka, rzekotka, żaba i ropucha. Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1524