Ukształtowanie Niziny Mazowieckiej
Data: 30-04-2013 o godz. 21:39:31
Temat: Nauka


   Nizina Mazowiecka to kraina leżąca w środkowo – wschodniej Polsce, w pasie Nizin Środkowopolskich...   Nizina Mazowiecka jest największą krainą geograficzną Polski. Jej centrum stanowi obniżenie zwane Kotliną Warszawską. Nizinę tę kształtował głównie lądolód skandynawski podczas zlodowacenia środkowopolskiego.


   Charakterystyka Niziny Mazowieckiej:

 • występują mało urodzajne gleby, głównie bielicowe i brunatne; wyjątkiem jest obszar między Sochaczewem a Błoniem, gdzie znajdują się lepsze gleby – czarne ziemie

 • rzeki Niziny Mazowieckiej mają układ dośrodkowy (płyną ku środkowi krainy), a ich źródła znajdują się poza granicami niziny; do najważniejszych rzek możemy zaliczyć: Wisłę, Wieprz, Narew, Bug, Pilicę, Wkrę

 • występuje wysoki poziom rozwoju gospodarczego w aglomeracji warszawskiej – duże zarobki, mały stopień bezrobocia itd.

 • występują małe – jak na Polskę – opady, często nie przekraczające 500 mm rocznie

 • zimą występują znaczne różnice temperatur, latem zaś temperatura jest dość stała i średnio wynosi od 18 do 18,5 stopni Celsjusza

 • mała lesistość, lasy bardzo przekształcone przez człowieka, głównie sosnowe

 • występuje Puszcza Kampinoska, Biała, Kurpiowska i Kozienicka

 • występuje dość duże zróżnicowanie rozwoju społeczno – gospodarczego

 • występuje Kampinoski Park Narodowy

 • do największych miast krainy tej zaliczamy m. in. Warszawę czy Łódź.


   Nizinę Mazowiecką możemy podzielić dodatkowo na 3 obszary:

 • Nizinę Północnomazowiecką, w której wyróżniamy Wysoczyznę Płońską, Wzniesienia Mławskie, Równinę Raciańską, Równinę Kurpiowską, Wysoczyznę Ciechanowską, Dolinę Dolnej Narwi, Wzgórza Czerwonego Boru, Dolinę Dolnego Bugu

 • Nizinę Środkowomazowiecką, w której wyróżniamy Kotlinę Warszawską, Dolinę Środkowej Wisły, Dolinę Dolnego Bugu, Równiny: Kutnowską, Łowicko - Błońską, Wołomińską, Gawrolińską i Warszawską

 • Nizinę Południowomazowiecką, w której wyróżniamy Wysoczyznę Bełchatowską, Wysoczyznę Rawską, Wzniesienia Łódzkie, Wysoczyznę Siedlecką.


   Na Nizinie Mazowieckiej, mimo przewagi terenów nizinnych, zauważamy dość duże zróżnicowanie terenu. Jak widzimy wyżej, dominują tu równiny, ale występują też m.in. wysoczyzny (rozległe, wyrównane obszary, znajdujące się ponad dnem doliny rzecznej, utworzone z m. in. glinów czy piasków, czyli osadów polodowcowych, występujące na obszarach objętych wcześniej zlodowaceniem) wydmy czy inne formy ukształtowania terenu.Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1522