Strona bierna
Data: 14-03-2013 o godz. 20:33:44
Temat: Nauka


Jak obiecałam kolejny artykuł z serii powtórkowej, tym razem z języka angielskiego. Będzie on poświęcony stronie biernej.

Stronę bierną tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika 'to be" oraz imiesłowu biernego czasownika głównego.
 • Present Simple: am/is/are + imiesłów bierny
 • Past Simple: was/were + imiesłów bierny
 • Present Continuous: is/are being + imiesłów bierny
 • Present Perfect: has been + imiesłów bierny
 • Future Simple: will be + imiesłów bierny
 • Modals: modalny + be + imiesłów bierny

Zastosowanie:
 1. Strony biernej używamy, gdy chcemy dać do zrozumienia, że sama czynność jest ważniejsza niż jej przyczyna lub wykonawca. The novel was published last year.
 2. Wykonawcy czynności nie wspominamy, jeżeli:
 • jest on nieznany,
 • jest on nieistotny,
 • jest on oczywisty,
 • podmiotem w stronie czynnej jest wyraz: they, he, someone/somebody, people, itp.

Jak przekształcić zdanie ze strony czynnej na bierną?
Aby to zrobić, trzeba:
 • przenieść dopełnienie zdania w stronie czynnej na pozycję podmiotu zdania w stronie biernej,
 • pozostawić w zdaniu ten sam czas, jednak w zdaniu w stronie biernej zastosować imiesłów bierny czasownika głównego,
 • przenieść podmiot zdania w stronie czynnej na pozycję dopełnienia w zdaniu w stronie biernej. Podmiot będzie występować tu jako wykonawca lub czynnik sprawczy czynności.
Ogólna konstrukcja w stronie biernej
Podmiot + to be + czasownik w 3 formie + (wykonawca czynności)

Przykładowe zdania:

Present Simple
str. czyn. "My friend builds house."
str. bier. "House are build by my friend."
Past Simple
str. czyn. "He wrote a letter yesterday."
str. bier. "A letter was written yesterday."
Present Continuous
str.czyn. "She is prepoming a meal."
str.bier. "A meal is being prepared."
Present Perfect
str. czyn. "She has made a cake."
str. bier.  "A cake has been made."
Future Simple
str. czyn. "They will finish the project tomorrow."
str. bier. "The project will be finished tomorrow."
Modals
str. czyn. "He must clean the carpet."
str. bier. "The carpet must be cleaned."


Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1498