Ukształtowanie powierzchni dna morskiego
Data: 26-02-2013 o godz. 17:35:52
Temat: Nauka


   Z jednego z poprzednich artykułów wiemy już nieco o ukształtowaniu powierzchni lądów, ale nie możemy jednak zapominać, że także powierzchnia dna morskiego nie jest zupełnie płaska. Wręcz przeciwnie, jest ona bardzo urozmaicona. W pobliżu lądów dno oceaniczne stopniowo się obniża i właśnie tu mamy do czynienia z formami ukształtowania terenu...    Do najważniejszych form ukształtowania terenu morskiego zaliczamy:

  • Szelf – obszar dna przylegający do lądów do głębokości 200m. Szelf jest przedłużeniem kontynentu zalanym wodą. Ma różne długości, które wynoszą od 15-20km do nawet 1400km. Morza leżące na tej głębokości nazywamy szelfowymi i zaliczamy do nich m.in. Morze Bałtyckie. Z jednej strony szelf przechodzi w stok kontynentalny.

  • Stok kontynentalny – ma głębokość 200 – 300m i jest miejscem gdzie dno oceaniczne gwałtownie opada. Ma większe nachylenie niż szelf i jest nim ograniczony z jednej strony, z drugiej zaś przechodzi w rów oceaniczny lub podnóże kontynentalne, a następnie w głębie oceaniczną.

  • Podnóże kontynentalne – oddziela stok kontynentalny od równiny abisalnej. Ma dużo mniejsze nachylenie niż stok. Jest ono falistą równiną pokrytą osadami.

  • Równina abisalna – dość łagodna, rozległa i płaska część dna na głębokości 4500 – 6000m. Mogą się na niej znajdować grzbiety oceaniczne lub góry podwodne.

  • Basen oceaniczny – leży poniżej stoku na głębokości 3000 – 6000m. Baseny oceaniczne zajmują ok. 50% powierzchni ziemi, 70% powierzchni dna oceanicznego. Mają one bardzo urozmaiconą budowę.

  • Grzbiety oceaniczne – oddzielają od siebie baseny i tworzą podmorskie łańcuchy górskie. Szerokość grzbietów dochodzi nawet do 400km, a ich łączna długość wynosi 60 000km. Niektóre wierzchołki grzbietów wystają ponad powierzchnię wody i tworzą wyspy, takie jak np. Islandia.

  • Rowy oceaniczne – są najgłębszą częścią dna oceanicznego. Występują w ciągach, niedaleko kontynentów czy wysp. Szczególnie dużo ich występuje wokół Azji i właśnie tam znajdują się najgłębsze rowy na świecie (m.in. Rów Mariański – 11 022m).

 Artykuł jest z Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
http://www.bledow.edu.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.bledow.edu.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=1486